disertacija
Utjecaj genetičkih varijacija transportnog proteina ABCC2 na biodostupnost mikofenolne kiseline u bolesnika s presađenim bubregom

Zdenka Lalić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet