završni specijalistički
Mišićne nuspojave statina

Marijana Musulin (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet