završni specijalistički
Individualizirani pristup liječenju cistične fibroze

Ana-Marija Čule (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju