Šoštarić, Nina: HPLC analiza fenolnih kiselina i flavonoidnih aglikona u biljnim vrstama: Betula pendula, Salvia officinalis i Vaccinium myrtillus

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja