Kosier, Ivana: Validacija videodenzitometrijske metode za određivanje kvercetina i kemferola u biljnoj vrsti Lotus corniculatus L.

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja