Maleš, Željan; Babac, Marija; Hazler Pilepić, Kroata; Zovko Končić, Marijana: Kvantitativna analiza polifenola u nekim vrstama roda Teucrium L.

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja