Svetec, Monika: Utjecaj protoka komprimiranog zraka i ulazne temperature na svojstva alginatnih mikročestica pripravljenih sušenjem raspršivanjem

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja