Madunić, Antonela: Utjecaj mutacija u ribosomskom mjestu A na aktivnost metil-transferaza KamB i NpmA

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja