Pages

Tradicionalno liječenje na području Slavonije uz obalu rijeke Save
Tradicionalno liječenje na području Slavonije uz obalu rijeke Save
Katarina Šarić
Ovo etnobotaničko istraživanje provedeno je na području Slavonskog Broda i nekoliko okolnih sela (Oriovac, Slavonski Kobaš, Brodski Stupnik, Staro Topolje) te na području Gunje, a u istraživanju je sudjelovalo 12 osoba, životne dobi u rasponu od 45 i 85 godina. Kriterij odabira je bio da je njihovo znanje o korištenju ljekovitog bilja stečeno isključivo usmenom predajom. Ispitanici su ukupno naveli 31 biljnu vrstu koju koriste u liječenju, opisali su način izrade pripravka te...
Transdermalni flasteri
Transdermalni flasteri
Marina Tokić
Cilj ovoga rada je bio proučiti prednosti koje pruža transdermalna primjena lijekova te izdvojiti ograničenja i probleme vezane uz ovaj način primjene, proučiti lijekove kandidate, pasivnu dostavu i nove tehnologije. Također, upoznati se s transdermalnim flasterima prisutnim na hrvatskom tržištu te njihovim indikacijama, načinom primjene i nuspojavama. Primjena lijeka kroz kožu transdermalnim flasterom je jednostavna i bezbolna metoda za pacijenta kojom se postiže kontrolirano...
Tvari koje se ekstrahiraju i otpuštaju iz farmaceutskih spremnika
Tvari koje se ekstrahiraju i otpuštaju iz farmaceutskih spremnika
Marko Šuvak
Cilj ovoga rada bio je prikupiti saznanja o tvarima koje se ekstrahiraju i otpuštaju iz materijala od kojih su izrađeni farmaceutski spremnici, metodama ispitivanja ovih tvari te razmotriti pristupe proizvođača lijekova u procjeni rizika, uz osvrt na regulatorne zahtjeve, uključujući postojeće smjernice i preporuke. Za izradu specijalističkog rada provedeno je pretraživanje bibliografske baze podataka (Science Direct) prema zadanim ključnim riječima. Na temelju...
Tvorba mikotoksina aspergila u uvjetima ex vivo
Tvorba mikotoksina aspergila u uvjetima ex vivo
Ana Akrap
Plijesni roda Aspergillus predstavljaju prijetnju čovjekovom zdravlju jer se inhalacija njihovih konidija i dijelova micelija povezuje s nizom različitih patoloških stanja respiratornog sustava. Aspergili su producenti velikog broja mikotoksina, sekundarnih metabolita koji djeluju karcinogeno, hepatotoksično, nefrotoksično i imunotoksično, a mogli bi biti odgovorni za ezgarcebaciju simpetoma budući da su detektirani i u tjelesnim tekućinama oboljelih od aspergiloza. Kako bi se...
Udio flavonoida u ekstraktima lista rogača (Ceratonia siliqua L.): utjecaj lokaliteta i spola biljke
Udio flavonoida u ekstraktima lista rogača (Ceratonia siliqua L.): utjecaj lokaliteta i spola biljke
Maja Lovrić
Rogač (Ceratonia siliqua L) je zimzelena biljka nekoć jako rasprostranjena u Hrvatskoj. Danas je sve manje lokaliteta na kojima rastu samonikle biljke, a organiziranih nasada rogača gotovo da i nema. Autohtoni sortiment rogača je u potpunosti neistražen te se malo zna o kemijskom sastavu ploda i listova domaćih sorti. Osnovni cilj ovog rada bio je utvrditi udio flavonoida u listovima samoniklih stabala/grmova rogača pronađenih na 14 lokacija na dalmatinskoj obali i otocima. Udio...
Ugljikohidratni sastav brašna rogača s različitih lokaliteta hrvatskog priobalja
Ugljikohidratni sastav brašna rogača s različitih lokaliteta hrvatskog priobalja
Darja Žilić
Rogač, zimzelena biljka iz porodice mahunarki (Fabaceae), čija je pradomovina područje Mediterana, poznata je od davnih vremena i kao hrana i kao lijek. Usprkos tome, u našim je krajevima ta „neugledna mahunarka zlata vrijedna“ neopravdano izgubila svoju važnost i značaj. Obzirom da danas postoje vrlo oskudna istraživanja o sortama rogača s područja hrvatskog priobalja, cilj ovog rada bio je odrediti ugljikohidratni sastav rogača samoniklog na području obale i otoka srednje i...
Uloga astrocita u eksperimentalnom modelu kronične mišićne boli uzrokovane karagenanom
Uloga astrocita u eksperimentalnom modelu kronične mišićne boli uzrokovane karagenanom
Ivona Barišić
Upalna bol javlja se nakon upale ili ozljede tkiva prilikom čega dolazi do lučenja upalnih medijatora koji aktiviraju nociceptore. Periferne promjene uzrokovane upalom dovode do senzitizacije neurona u kralješničnoj moždini. Ti procesi, poznati kao periferna i središnja senzitizacija, doprinose prelasku akutne boli u kroničnu. Električni impulsi nastali podraživanjem nociceptora na periferiji dolaze u dorzalni rog kralješnične moždine, gdje se nalaze astrociti. To su glija...
Uloga autofagocitoze u neurodegeneraciji
Uloga autofagocitoze u neurodegeneraciji
Iva Musa
Autofagocitoza (grč. auto - sebe, phagein - jesti) je osnovni stanični katabolički mehanizam koji podrazumijeva staničnu razgradnju nepotrebnih ili nefunkcionalnih staničnih dijelova aktivnošću lizosoma. Tijekom tog procesa određeni citoplazmatski dijelovi izolirani su od ostatka stanice unutar vezikula s dvostrukom membranom – autofagosomima. Autofagosom se spaja s lizosomom te se njegov sadržaj reciklira i razgrađuje. Autofagocitoza je uočena u mnogim temeljnim biološkim...
Uloga enkefalina u eksperimentalnoj upalnoj boli
Uloga enkefalina u eksperimentalnoj upalnoj boli
Mirna Momčilović
Upalna bol nastaje kao posljedica upale ili ozljede tkiva prilikom čega dolazi do lučenja različitih upalnih medijatora koji djeluju izravno aktivirajući nociceptore ili interferiraju sa signalnim procesima unutar njih. Tijekom učestalog izbijanja primarnih neurona pri upali dolazi do brojnih promjena u SŽS-u, praćenih pojavama poput senzitizacije, hiperalgezije i alodinije. Brojna istraživanja su pokazala značajnu ulogu endogenog opioidnog sustava u procesima transmisije i...
Uloga kliničkog farmaceuta u liječenju i postizanju standarda liječenja osoba sa šećernom bolesti
Uloga kliničkog farmaceuta u liječenju i postizanju standarda liječenja osoba sa šećernom bolesti
Morana Barišić Kušen
Šećerna bolest predstavlja važan javnozdravstveni i socioekonomski problem koji zahtijeva kontinuiranu medicinsku skrb i trajnu edukaciju oboljelih osoba u svrhu prevencije kutnih i kroničnih komplikacija. Osim regulacije glikemije, medicinska skrb osoba sa šećernom bolešću zahtijeva smanjenje brojnih čimbenika rizika. Preko 70% osoba sa šećernom bolešću ima pridruženu arterijsku hipertenziju i dislipidemiju. Veliki udio osoba sa šećernom bolešću u trenutku otkrića...
Uloga kliničkog farmaceuta u optimizaciji farmakoterapije u ordinaciji obiteljske medicine
Uloga kliničkog farmaceuta u optimizaciji farmakoterapije u ordinaciji obiteljske medicine
Tina Perić
Cilj istraživanja: Primarni cilj istraživanja je utvrditi učestalost i vrstu terapijskih problema prisutnih kod kroničnih i bolesnika starije životne dobi te učestalost i vrste intervencija kliničkog farmaceuta, u cilju prevencije medikacijskih pogrešaka i optimizacije terapije. Cilj je također utvrditi stupanj prihvaćanja predloženih intervencija u propisanu terapiju od strane liječnika obiteljske medicine. Specifični ciljevi su utvrditi prikladnost primjene bezreceptnih...
Uloga kozmetičkih proizvoda u konstrukciji socijalnog identiteta
Uloga kozmetičkih proizvoda u konstrukciji socijalnog identiteta
Mirna Perkušić
Kozmetički proizvodi su proizvodi namijenjeni njezi i uljepšavanju kože lica i tijela. U kozmetičke proizvode svrstavamo sve proizvode koji služe toj svrsi. To su primjerice: sapun, šampon, krema za lice, dekorativna kozmetika, parfemi, itd. Koža je najveći organ ljudskog tijela koji ima ulogu zaštiti čovjeka od vanjskog fizičkog svijeta. Kozmetička industrija osmislila je proizvode koji kožu čine čistom, njegovanom, zdravom i mladolikom. S ovim atributima koža postaje...

Pages