Pages

Virusne bolesti kože
Virusne bolesti kože
Valentina Barešić
Virusne bolesti kože su česta pojava, osobito među djecom. U najčešća virusna oboljenja kože ubrajaju se veruccae vulgares, molluscum contagiosum, herpes simplex, herpes zoster. Herpesvirusi uzrokuju doživotne infekcije u domaćinu. Nakon primarne infekcije, herpesvirus prelazi u latentni oblik iz kojeg se aktivira nakon različitih podražaja. Herpesvirusi su rasprostranjeni po cijelom svijetu, a izvor zaraze je čovjek. Ciljno mjesto antiviralnih lijekova su virusni enzimi....
Vremenska stabilnost N-glikoma krvne plazme i imunoglobulina G
Vremenska stabilnost N-glikoma krvne plazme i imunoglobulina G
Maja Hanić
Glikozilacija je proces koji se nalazi pod značajnom genskom kontrolom te je najmanje 10% ljudskog genoma posredno zaduženo za stvaranje širokog spektra glikanskih struktura. Prijašnja znanstvena istraživanja pokazala su da glikozilacija proteina može biti promijenjena pod utjecajem okolišnih faktora, primjerice pušenja, ali i različitih akutnih i kroničnih upalnih stanja te malignih oboljenja. Stoga je važno proučiti da li se N-glikom krvne plazme i N-glikom imunoglobulina G...
Vrijednost galektina-3 i CA 125 kod procjene stadija kardiomiopatija
Vrijednost galektina-3 i CA 125 kod procjene stadija kardiomiopatija
Katarina Grdiša
Kardiomiopatije su bolesti srčanog mišića koje posljedično vode do zatajenja srca. Uvođenjem novih biokemijskih biljega kao laboratorijskih pretraga želi se poboljšati i ubrzati dijagnostika bolesti te omogućiti točne i pouzdane podatke. Remodeliranje srca kao podloga ove bolesti i dalje se istražuje. Brojne varijable utječu na sam razvoj ali i daljnju progresiju bolesti. Te varijable često se dijele na „svjedoke“ i „krivce“, ovisno o tome jesu li dio uzroka ili...
Vrijednosti međunarodnog normaliziranog omjera kod pacijenata starije životne dobi s politerapijom
Vrijednosti međunarodnog normaliziranog omjera kod pacijenata starije životne dobi s politerapijom
Emilija Horvat
Cilj istraživanja: Varfarin je lijek uske terapijske širine, kompleksnog odnosa doze i učinka te visokog rizika za nastanak nuspojava i interakcija. Kako bi se izbjegle moguće zdravstvene komplikacije kod pacijenata na terapiji varfarinom, potrebno je individualiziranje doze lijeka i često praćenje parametara koagulacije. Cilj ovog istraživanja je utvrditi u kojoj su mjeri vanbolnički pacijenti starije životne dobi imali INR vrijednosti (engl. international normalized ratio;...
Zadovoljstvo bolesnika antikoagulacijskom terapijom varfarinom
Zadovoljstvo bolesnika antikoagulacijskom terapijom varfarinom
Martina Drljanovčan
Varfarin je oralni antikoagulans koji se najčešće koristi u prevenciji tromboembolijskih komplikacija i duboke venske tromboze u pacijenata s atrijskom fibrilacijom ili venskom tromboembolijom. Kronična uporaba ovog lijeka zahtjeva od pacijenta veliki angažman i samokontrolu te može uvelike utjecati na percepciju kvalitete života. DASS (Duke Anticoagulation Satisfaction Scale) upitnik osmišljen je kako bi se izmjerilo zadovoljstvo liječenja i kvaliteta života u pacijenata na...
Zakonodavni okvir i znanstvena mjerila za ocjenu međusobne zamjenjivosti lijekova
Zakonodavni okvir i znanstvena mjerila za ocjenu međusobne zamjenjivosti lijekova
Igor Guljašević
Cilj istraživanja Cilj ovog rade je dati strukturirani pregled hrvatskog i europskog pravnog okvira, znanstevnih mjerila i različitih praksi na području zamjenjivosti lijekova. Takav pregled može pomoći u identificiranju relevantnih mjerila koja bi trebala biti ugrađena u smjernice za ocjenu međusobne zamjenjivosti lijekova u RH (Republici Hrvatskoj). Ovo istraživanje nastoji sistematizirati relevantne kriterije koji mogu osigurati jednostavnu, dosljednu i klinički relevantnu...
Zatajivanje srca i nove terapijske mogućnosti
Zatajivanje srca i nove terapijske mogućnosti
Maja Štefančić
Zatajivanje srca je progresivna bolest koja je karakterizirana postupnim smanjenjem srčanog učinka, isprekidanog epizodama akutne dekompenzacije, koje često zahtijevaju hospitalizaciju. Zatajivanje srca često prate komorbiditeti koji pridonose povećanom morbiditetu i mortalitetu te smanjenoj kvaliteti života. Predviđa se da će zbog svjetskog starenja stanovništva sve veća učestalost ZS-a predstavljati još veći izazov za buduće zdravstvene sustave. Terapija ZS-a usmjerena je na...
Zelena kromatografija u analitici lijekova
Zelena kromatografija u analitici lijekova
Petra Štefanac
Razvojem farmaceutske industrije jedan od glavnih problema postala je proizvodnja velike količine otpada. 90-ih godina prošlog stoljeća javila se ideja zelene kemije s ciljem smanjenja proizvodnje otpada i zaštite okoliša. U ovom radu prikazana su načela zelene kemije i objašnjena je njihova primjena u ključnim fazama kromatografske analize. Prikazani su primjeri zamjene štetnih otapala ekološki prihvatljivijima i prilagodbe same tehnike kojima je moguće smanjiti proizvodnju otpada.
Znanstvena farmakognozija u prepisci Antuna Vrgoca i Alexandera Tschircha
Znanstvena farmakognozija u prepisci Antuna Vrgoca i Alexandera Tschircha
Marijan Hajduković
Utemeljenjem modernog Sveučilišta u Zagrebu (1874.) i njegovih prirodoslovnih odjela (1876.) otvoren je put razvoju prirodnih znanosti što je potaknulo i osnivanje studija farmacije (1882.) na Filozofskom fakultetu. Julije Domac, sveučilišni profesor farmakognozije, osniva samostalni Farmakognostički institut (1896.), prvi takav institut u svijetu i odvaja farmakognoziju kao samostalnu znanost na Zagrebačkom sveučilištu. Nasljeđuje ga njegov asistent Antun Vrgoč (1881. – 1949.)...
Značajke korištenja bezreceptnih lijekova i dodataka prehrani u trudnoći
Značajke korištenja bezreceptnih lijekova i dodataka prehrani u trudnoći
Mihaela Coner Boščić
Primjena lijekova u trudnoći podrazumijeva procjenu rizika i koristi za majku i dijete. Izbjegavanje lijekova može ugroziti oboje. S druge strane, nepotrebna primjena lijekova tijekom trudnoće predstavlja mogući rizik kod embrionalnog odnosno fetalnog razvoja. Neprimjereno korištenje lijekova bez nadzora zdravstvenog stručnjaka može povisiti rizik od nepovoljnog ishoda trudnoće. Prikladan savjet zdravstvenog djelatnika kod korištenja bezreceptnih lijekova i dodataka prehrani, u...
Značajke korištenja bezreceptnih lijekova za liječenje poremećaja kiselosti u probavnom sustavu: opservacijsko istraživanje u ljekarnama Splitsko-dalmatinske županije
Značajke korištenja bezreceptnih lijekova za liječenje poremećaja kiselosti u probavnom sustavu: opservacijsko istraživanje u ljekarnama Splitsko-dalmatinske županije
Jelena Kačić
CILJ ISTRAŽIVANJA Ovim se istraţivanjem žele utvrditi značajke korištenja bezreceptnih lijekova za liječenje poremećaja kiselosti u probavnom sustavu: u kojoj mjeri je samoliječenje ovim lijekovima ispravno i prikladno te koji su glavni razlozi moguće neispravne primjene. Cilj je također utvrditi koliko često pacijenti traže savjet o odabiru lijeka od ljekarnika te procjeniti kakvi su stavovi pacijenata i ljekarnika o lijekovima iz ove skupine. ISPITANICI I METODE Ovo...
Značajke korištenja bezreceptnih lijekova, dodataka prehrani, galenskih pripravaka i medicinskih proizvoda u samoliječenju
Značajke korištenja bezreceptnih lijekova, dodataka prehrani, galenskih pripravaka i medicinskih proizvoda u samoliječenju
Ingrid Kummer
Cilj istraživanja bio je utvrditi učestalost korištenja pripravaka za samoliječenje te postoje li možda razlike među pojedinim skupinama pacijenata (između pacijenata iz urbanog i ruralnog područja, pacijenata s kroničnim i akutnim bolestima). Ispitanici u ovom istraživanju bili su pacijenti koji su pohodili ljekarne tijekom ispitivanja od 24. ožujka do 7. listopada 2014. godine. Kriterij za uključivanje u istraživanje bio je da ispitanik podigne jedan lijek i da istodobno kupi...

Pages