Pages

Termodinamika ciklopaladiranja 4-dimetilaminoazobenzena
Termodinamika ciklopaladiranja 4-dimetilaminoazobenzena
Boris Prohaska
U ovom radu ispitana je kinetika i mehanizam reakcije PdCl2(DMF)2 s 4-dimetilaminoazobenzenom u N,N-dimetilformamidu. Mjerenja su izvršena pod uvjetima pseudo-prvog reda tj. u velikom molarnom suvišku PdCl2(DMF)2 u odnosu na 4-dimetilaminoazobenzen te pri različitim temperaturama. Rezultati kinetičkih istraživanja pokazali su da se u ovim eksperimentalnim uvjetima reakcije monopaladiranja, odnosno dipaladiranja, odvijaju u dva uzastopna koraka. U prvom brzom koraku dolazi do nastajanja...
Testing the interaction of flavonoids with protein disulfide isomerase PDIA3 and the effects on protein biological properties
Testing the interaction of flavonoids with protein disulfide isomerase PDIA3 and the effects on protein biological properties
Ines Kanski
U okviru ovog diplomskog rada istražena je interakcija između odabranih flavonoida (eupatorin, apigenin, apigenin-7-glukozid, kempferol, naringenin, 3-O-metilkvercetin, cijanidin, genistein, luteolin-7-glukozid) sa proteinom ERp57 koji spada u skupinu disulfid-izomeraza (PDI). Za procjenu vezanja flavonoida sa proteinom ERp57 korištena je fluorescencijska spektrofotometrija i učinak gašenja fluorescencije, dok je za ispitivanje utjecaja flavonoida na vezanje ERp57-DNA korištena...
Tetrahidrokanabinol kao doping
Tetrahidrokanabinol kao doping
Marcela Milošević
Doping je jedan od glavnih problema suvremenog sporta. Definira se kao kršenje jednog ili više antidopinških pravila definiranih odredbama Svjetskog antidopinškog kodeksa. Prema tri WADA-ina kriterija među doping sredstva spada i tetrahidrokarabinol, porijeklom iz biljke Cannabis sativa, Cannabinaceae. To je spoj iz skupine kanabinoida s najjačim psihoaktivnim djelovanjem. Za njegovo djelovanje zaslužni su mehanizmi farmakokinetike i farmakodinamike. Ovisno o načinu primjene...
Topikalni pripravci za prekrivanje dermatoloških problema kože
Topikalni pripravci za prekrivanje dermatoloških problema kože
Sara Laura Sancin
Cilj istraživanja Cilj istraživanja je dati sustavni pregled saznanja o najčešćim dermatološkim problemima kože (akne, vitiligo, psorijaza, melazma i rozaceja), načinu procjene kvalitete života oboljelih osoba, te opis raspoloživih topikalnih pripravaka za prekrivanje dermatoloških problema i načina procjenjivanja njihove sigurnosti. Materijal i metode U izradi specijalističkog rada korišteni su radovi objavljeni u znanstvenim časopisima, bazama podataka, te stručne...
Tradicionalna primjena samoniklog ljekovitog i jestivog bilja otoka Krka
Tradicionalna primjena samoniklog ljekovitog i jestivog bilja otoka Krka
Petra Orlić
Provedeno je etnobotaničko istraživanje na otoku Krku, a u istraživanju je sudjelovalo 25 osoba starijih od 55 godina koji raspoznaju i koriste samoniklo ljekovito i jestivo bilje. Ispitanici su naveli 28 ljekovitih i 25 jestivih biljnih vrsta, te neke biljne vrste koje koriste kao začin. Uvjet je bio da je znanje o tradicionalnom načinu izrade i primjeni ljekovitih pripravaka stečeno iz naroda, usmenom narodnom predajom. Većina ispitanika navodila je kadulju, pelin, koprivu, crkvinu...
Tradicionalno liječenje na području Slavonije uz obalu rijeke Save
Tradicionalno liječenje na području Slavonije uz obalu rijeke Save
Katarina Šarić
Ovo etnobotaničko istraživanje provedeno je na području Slavonskog Broda i nekoliko okolnih sela (Oriovac, Slavonski Kobaš, Brodski Stupnik, Staro Topolje) te na području Gunje, a u istraživanju je sudjelovalo 12 osoba, životne dobi u rasponu od 45 i 85 godina. Kriterij odabira je bio da je njihovo znanje o korištenju ljekovitog bilja stečeno isključivo usmenom predajom. Ispitanici su ukupno naveli 31 biljnu vrstu koju koriste u liječenju, opisali su način izrade pripravka te...
Transdermalni flasteri
Transdermalni flasteri
Marina Tokić
Cilj ovoga rada je bio proučiti prednosti koje pruža transdermalna primjena lijekova te izdvojiti ograničenja i probleme vezane uz ovaj način primjene, proučiti lijekove kandidate, pasivnu dostavu i nove tehnologije. Također, upoznati se s transdermalnim flasterima prisutnim na hrvatskom tržištu te njihovim indikacijama, načinom primjene i nuspojavama. Primjena lijeka kroz kožu transdermalnim flasterom je jednostavna i bezbolna metoda za pacijenta kojom se postiže kontrolirano...
Tvari koje se ekstrahiraju i otpuštaju iz farmaceutskih spremnika
Tvari koje se ekstrahiraju i otpuštaju iz farmaceutskih spremnika
Marko Šuvak
Cilj ovoga rada bio je prikupiti saznanja o tvarima koje se ekstrahiraju i otpuštaju iz materijala od kojih su izrađeni farmaceutski spremnici, metodama ispitivanja ovih tvari te razmotriti pristupe proizvođača lijekova u procjeni rizika, uz osvrt na regulatorne zahtjeve, uključujući postojeće smjernice i preporuke. Za izradu specijalističkog rada provedeno je pretraživanje bibliografske baze podataka (Science Direct) prema zadanim ključnim riječima. Na temelju...
Tvorba mikotoksina aspergila u uvjetima ex vivo
Tvorba mikotoksina aspergila u uvjetima ex vivo
Ana Akrap
Plijesni roda Aspergillus predstavljaju prijetnju čovjekovom zdravlju jer se inhalacija njihovih konidija i dijelova micelija povezuje s nizom različitih patoloških stanja respiratornog sustava. Aspergili su producenti velikog broja mikotoksina, sekundarnih metabolita koji djeluju karcinogeno, hepatotoksično, nefrotoksično i imunotoksično, a mogli bi biti odgovorni za ezgarcebaciju simpetoma budući da su detektirani i u tjelesnim tekućinama oboljelih od aspergiloza. Kako bi se...
Udio flavonoida u ekstraktima lista rogača (Ceratonia siliqua L.): utjecaj lokaliteta i spola biljke
Udio flavonoida u ekstraktima lista rogača (Ceratonia siliqua L.): utjecaj lokaliteta i spola biljke
Maja Lovrić
Rogač (Ceratonia siliqua L) je zimzelena biljka nekoć jako rasprostranjena u Hrvatskoj. Danas je sve manje lokaliteta na kojima rastu samonikle biljke, a organiziranih nasada rogača gotovo da i nema. Autohtoni sortiment rogača je u potpunosti neistražen te se malo zna o kemijskom sastavu ploda i listova domaćih sorti. Osnovni cilj ovog rada bio je utvrditi udio flavonoida u listovima samoniklih stabala/grmova rogača pronađenih na 14 lokacija na dalmatinskoj obali i otocima. Udio...
Ugljikohidratni sastav brašna rogača s različitih lokaliteta hrvatskog priobalja
Ugljikohidratni sastav brašna rogača s različitih lokaliteta hrvatskog priobalja
Darja Žilić
Rogač, zimzelena biljka iz porodice mahunarki (Fabaceae), čija je pradomovina područje Mediterana, poznata je od davnih vremena i kao hrana i kao lijek. Usprkos tome, u našim je krajevima ta „neugledna mahunarka zlata vrijedna“ neopravdano izgubila svoju važnost i značaj. Obzirom da danas postoje vrlo oskudna istraživanja o sortama rogača s područja hrvatskog priobalja, cilj ovog rada bio je odrediti ugljikohidratni sastav rogača samoniklog na području obale i otoka srednje i...
Uloga astrocita u eksperimentalnom modelu kronične mišićne boli uzrokovane karagenanom
Uloga astrocita u eksperimentalnom modelu kronične mišićne boli uzrokovane karagenanom
Ivona Barišić
Upalna bol javlja se nakon upale ili ozljede tkiva prilikom čega dolazi do lučenja upalnih medijatora koji aktiviraju nociceptore. Periferne promjene uzrokovane upalom dovode do senzitizacije neurona u kralješničnoj moždini. Ti procesi, poznati kao periferna i središnja senzitizacija, doprinose prelasku akutne boli u kroničnu. Električni impulsi nastali podraživanjem nociceptora na periferiji dolaze u dorzalni rog kralješnične moždine, gdje se nalaze astrociti. To su glija...

Pages