Pages

Spektrofotometrijsko određivanje ukupnih polifenola i antioksidativne aktivnosti hrvatskih maslinovih ulja
Spektrofotometrijsko određivanje ukupnih polifenola i antioksidativne aktivnosti hrvatskih maslinovih ulja
Danijela Butković
Maslinovo ulje oduvijek je bila važna namirnica u svakodnevnoj prehrani mediteranskog stanovništva. Danas je maslinovo ulje postalo sinonim zdravog načina prehrane i modernog življenja. Budući da je maslinovo ulje dobar izvor polifenolnih sastavnica, kojima se pripisuje važna uloga u preventivnom i terapijskom djelovanju ove namirnice na ljudsko zdravlje, cilj ovog rada bio je procijeniti kvalitetu hrvatskih maslinovih ulja obzirom na sadržaj polifenola te odrediti antioksidativnu...
Spinalna mišićna atrofija: napreci i izazovi u liječenju
Spinalna mišićna atrofija: napreci i izazovi u liječenju
Ivan Mamić
Spinalna mišićna atrofija (SMA) je autosomno recesivni poremećaj karakteriziran degeneracijom motornih neurona kralježničke moždine, atrofijom skeletnih mišića i generaliziranom slabošću. Javlja se s učestalosti od otprilike 1/6000 do 1/11000 živih poroda. Bolest je uzrokovana štetnim mutacijama gena za preživljenje motoričkog neurona 1 (engl. survival of motor neuron 1 gene, SMN1) i posljedično sniženim razinama SMN proteina. Iako patogeneza nije razjašnjena, vrlo je...
Spolne i dobne razlike glikozilacije imunoglobulina G kod pacijenata s dijabetesom tipa 1
Spolne i dobne razlike glikozilacije imunoglobulina G kod pacijenata s dijabetesom tipa 1
Sabina Matejčić
Glikozilacija je složen enzimski proces posttranslacijskih modifikacija makromolekula koji nije u potpunosti poznat, no znamo da je pravilna glikozilacija ključna za normalnu funkciju makromolekula. Etiologija dijabetesa tipa I još uvijek nije u potpunosti razjašnjena, no znamo da dolazi do pojave autoantitijela na β stanice Langerhansovih otočića, te da se bolest pojavljuje u mlađoj populaciji. Ispitali smo uzorke plazme 249 pacijenta oboljelih od tipa dijabetesa I, te...
Spolne razlike N-glikozilacije plazmatskih proteina kod pacijenata dječje dobi oboljelih od šećerne bolesti tipa 1
Spolne razlike N-glikozilacije plazmatskih proteina kod pacijenata dječje dobi oboljelih od šećerne bolesti tipa 1
Marko Tijardović
Glikozilacija kao jedna od najčešćih i najsloženijih posttranslacijska modifikacija ima izniman utjecaj na konačnu funkciju modificiranog proteina, ali isto tako i sama je pod velikim utjecajem prisutnih fizioloških faktora. Šećerna bolest tipa 1 stanje je autoimunog narušavanja β - stanica Langerhansovih otočića ili samih molekula inzulina, čiji osnovni uzrok nije razjašnjen. U potrazi za objašnjenjem pozadine ove bolesti, odnosno u nastojanju pronalaska novih biomarkera koji...
Stabilnost kalija, natrija, klorida, laktat dehidrogenaze i indeksa hemolize u uzorku seruma neodvojenog od stanica
Stabilnost kalija, natrija, klorida, laktat dehidrogenaze i indeksa hemolize u uzorku seruma neodvojenog od stanica
Tina Brenčić
Važan problem s kojim se medicinsko-biokemijski laboratoriji suočavaju u svakodnevnom radu je koliko je pojedina mjerena veličina stabilna u uzorku seruma neodvojenog od stanica. Prema preporukama HKMB, dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka do analize za opće biokemijske pretrage je 6 sati. Cilj ovog istraživanja je utvrditi stabilnost mjerenih veličina: kalija, natrija, klorida, laktat dehidrogenaze i indeksa hemolize u takvom uzorku tijekom 8 sati. Ispitana je i ovisnost odstupanja...
Stabilnost kitozanskih i poloksamersko-kitozanskih mikrosfera s melatoninom pripravljenih sušenjem raspršivanjem
Stabilnost kitozanskih i poloksamersko-kitozanskih mikrosfera s melatoninom pripravljenih sušenjem raspršivanjem
Anja Đakmanec
Mikrosfere temeljene na kitozanu intenzivno se istražuju kao mukoadhezivni terapijski sustavi kontroliranog oslobađanja lijeka. Često se pripravljaju tehnikom sušenja raspršivanjem, koja omogućuje pripremu mikročestica željenih fizičko-kemijskih svojstava. Stabilnost mikročestica uvjetovana je svojstvima djelatne i pomoćnih tvari iz kojih su građene, ali i samim procesom formiranja čestica tijekom sušenja raspršivanjem, što je potrebno uzeti u obzir pri razvoju stabilnog...
Standardizacija kvalitativne analize mokraće u Republici Hrvatskoj
Standardizacija kvalitativne analize mokraće u Republici Hrvatskoj
Valentina Špoljarić
U laboratorijima u Republici Hrvatskoj koriste se različite vrste test traka za kemijsku analizu mokraće od različitih proizvođača. Prema harmonizaciji laboratorijskih nalaza za kvalitativnu analizu mokraće ne postoje definirane kategorije za pojedini koncentracijski raspon, stoga laboratoriji proizvoljno dodjeljuju kategorije. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati stanje kemijske analize mokraće test trakama u Republici Hrvatskoj te postoji li mogućnost izdavanja različitih...
Stavovi i mišljenja liječnika o terapiji bakterijskih infekcija bakteriofagima
Stavovi i mišljenja liječnika o terapiji bakterijskih infekcija bakteriofagima
Dajana Šulavjak
Rezistencija bakterija na antibiotike je ozbiljan globalni problem koji je potaknuo razmatranje „ne-antibiotskih“ mogućnosti liječenja i prevencije bakterijskih infekcija tzv. alternative antibioticima. Najpoznatije alternative antibioticima koje se trenutno istražuju su protutijela, probiotici, bakteriofagi, lizini bakteriofaga, antimikrobni peptidi, imunostimulirajući produkti i cjepiva. Bakteriofagi su virusi koji mogu inficirati i lizirati specifičnu bakteriju. Otkriveni su...
Stavovi i navike roditelja o dodacima prehrani za djecu
Stavovi i navike roditelja o dodacima prehrani za djecu
Ana Salapić
Upotreba dodataka prehrani namijenjenih djeci je u sve većem porastu, no zbog slabije regulative te općeg dojma kako su dodaci prehrani bezopasni potrebno im je pristupati s oprezom. Cilj ovog istraživanja je dobiti uvid u informiranost roditelja o dodacima prehrani namijenjenih djeci, njihovim stavovima o sigurnosti i djelotvornosti tih proizvoda te navika kad su u pitanju doziranje i primjena uz druge lijekove. U tu svrhu korišten je anketni upitnik kojeg je ispunilo 415 ispitanika iz...
Stavovi i uvjerenja pacijenata na terapiji antidepresivima, inhalacijskim kortikosteroidima i statinima
Stavovi i uvjerenja pacijenata na terapiji antidepresivima, inhalacijskim kortikosteroidima i statinima
Andrea Jarak
Cilj ovog diplomskog rada bio je istražiti stavove i uvjerenja pacijenata o njihovoj terapiji antidepresivima, statinima, inhalacijskim kortikosteroidima u terapiji astme i terapiji lijekovima općenito. U tu svrhu korišteni su BMQ upitnik, MMAS-4 skala, obrazac za prikupljanje medikacijske povijesti te obrazac za provjeru pacijentovog razumijevanja indikacije, učinkovitosti i sigurnosti terapije. Također su prikupljeni opći i demografski podaci ispitanika. U istraživanje su bili...
Stavovi i uvjerenja pacijenata na terapiji inhalacijskim kortikosteroidima u astmi
Stavovi i uvjerenja pacijenata na terapiji inhalacijskim kortikosteroidima u astmi
Laura Ivančić
Inhalacijski kortikosteroidi temeljni su lijekovi u terapiji astme koji preveniraju simptome bolesti, egzacerbacije i hospitalizacije. Unatoč njihovoj dobroj učinkovitosti, neadherencija kod uzimanja inhalacijskih kortikosteroida i dalje je značajan problem. Analiza uvjerenja i stavova pacijenata o njihovim lijekovima važna je za procjenu same adherencije. U tu svrhu koriste se validirani upitnici, a jedan od njih je i Upitnik o uvjerenjima o lijekovima, tzv. BMQ upitnik (eng....
Stavovi i uvjerenja pacijenata na terapiji statinima
Stavovi i uvjerenja pacijenata na terapiji statinima
Ružica Glavaš
Statini su hipolipemici koji se najčešće koriste u liječenju hiperlipidemija ili dislipidemija te u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Stavovi i uvjerenja pacijenata o statinima su prema trenutnim literaturnim podacima vrlo podijeljeni. Upitnik uvjerenja o lijekovima (eng. Beliefs about Medicines Questionnaire, BMQ) upitnik je razvijen u svrhu procjene pacijentovih uvjerenja koja utječu na primjenu propisanih lijekova i adherenciju prema danoj terapiji. Cilj ovog diplomskog rada bio...

Pages