diplomski rad
Liofilizacija lipidno-alginatnih nanočestica s deksametazonom

Vedrana Habuš (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za farmaceutsku tehnologiju