Pages

Adherencija bolesnika na inhalatornu terapiju
Adherencija bolesnika na inhalatornu terapiju
Anita Drmić
Cilj ovoga rada bio je pokazati važnost adherencije na terapiju i istaknuti veliki problem loše adherencije na inhalatornu terapiju kod oboljenja dišnih puteva, astme i KOPB-a. Astma i KOPB su bolesti kroničnog tijeka i potrebno je kontrolirati upalu, smanjiti pojavu egzacerbacija i komorbiditeta. Pokazano je da se kod astme upotrebom postojećih lijekova može bitno popraviti kvaliteta ţivota, smanjiti egzacerbacije i u konačnici smanjiti smrtnost uzrokovana ovom bolesti. Provedene...
Adherencija i stavovi bolesnika na kroničnoj terapiji
Adherencija i stavovi bolesnika na kroničnoj terapiji
Alen Friščić
Cilj istraživanja: Ovim istraživanjem dobit će se uvid u stupanj adherencije pacijenata koji boluju od kroničnih bolesti na uzorku pacijenata iz javne ljekarne te u njezinu moguću povezanost s bolešću, dobi, spolom i obrazovanjem. Također, s obzirom na pacijentove razloge loše adherencije, kao i stavove o mogućim mjerama za poboljšanjem adherencije, dobit će se podaci koji mogu poslužiti u izradi učinkovitijih mjera poboljšanja adherencije pacijenata. Ispitanici i metode:...
Aktivnost salivarne alfa amilaze u ovisnosti o metodi uzorkovanja
Aktivnost salivarne alfa amilaze u ovisnosti o metodi uzorkovanja
Marija Radiček
Slina je tjelesna tekućina složenog sastava. Izlučevina je iz velikih i malih žlijezda slinovnica, čijim lučenjem upravlja autonomni živčani sustav. Ukupna slina je karakterizirana pisutnošću enzima amilaze u velikim količinama. Zbog svog sastava, ukupna slina je pogodna za cijeli niz dijagnostičkih postupaka. Činjenica da se u slini nalaze komponente plazme omogućuje njihovu detekciju i kvantifikaciju iz uzorka sline. Stres je stanje u kojem je poremećena unutrašnja...
Aloj u suvremenoj farmaceutskoj praksi
Aloj u suvremenoj farmaceutskoj praksi
Martina Kežman
Vrste roda Aloe već se stoljećima široko upotrebljavaju u narodnoj medicini. Tradicionalno se koriste interno kao laksativ i topikalno za rane i kožna stanja, a danas se istražuju njihove nove indikacije. Od lista vrsta Aloe barbadensis Mill. i Aloe ferox Mill. dobivaju se oficijelne droge (lateks) čije monografije postoje u Europskoj farmakopeji (Aloe barbadensis, Aloe capensis i Aloes extractum siccum normatum), zatim Aloe vera gel i ekstrakt cijelog lista. Pretkliničkim i...
Analitički i regulatorni aspekt ispitivanja stabilnosti tableta od razvoja do odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Analitički i regulatorni aspekt ispitivanja stabilnosti tableta od razvoja do odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Maja Jalžabetić
Cilj istraživanja: Cilj ovoga rada jest opisati načela i svrhu provođenja ispitivanja stabilnosti lijeka u obliku tableta, kroz analitički i regulatorni aspekt. Pritom je obuhvaćen gotovo cijeli životni ciklus novog proizvoda, čime je postignut uvid u kompleksnost, važnost i potrebu studija stabilnosti tijekom razvoja lijeka pa sve do dobivanja regulatornog odobrenja za stavljanje gotovog farmaceutskog proizvoda na tržište. Materijali i metode: Istraživanja u okviru...
Analitički postupci u kontroli kakvoće preparata s medicinskom marihuanom
Analitički postupci u kontroli kakvoće preparata s medicinskom marihuanom
Marija Čolak
Medicinska je marihuana od listopada 2015. godine legalizirana na tržištu Republike Hrvatske. Obzirom da se najčešće primjenjuje kod već imunokompromitiranih bolesnika, mora biti bez stranih tvari, plijesni i bakterija koje su patogene, te sa razinom teških metala do onih dopuštenih i propisanih Američkom biljnom farmakopejom i dokumentima Ujedinjenih naroda. Važno je osigurati da se uklone otapala zaostala nakon procesa ekstrakcije, te da se kvalitativno i kvantitativno odrede...
Analiza N-glikana lizosomalnih membranskih glikoproteina modela Niemann-Pickove bolesti tip C1
Analiza N-glikana lizosomalnih membranskih glikoproteina modela Niemann-Pickove bolesti tip C1
Tena Cupar
Niemann-Pickova bolest tip C1 je rijetka, nasljedna i zasad neizlječiva lizosomska bolest nakupljanja. Glavna odlika bolesti je nakupljanje kolesterola u endolizosomalnom susutavu. Uzrok bolesti je mutacija proteina NPC1 koji je potreban za izlazak kolesterola iz lizosoma. Bolest je teška i progresivna i uključuje neurološke simptome kao što su ataksija, disfagija i demencija. U većini slučajeva javlja se i (hepato)splenomegalija. Osim toga, Niemann-Pickova bolest tip C je slična...
Analiza događaja u tragičnom slučaju smrtnog stradavanja dvoje radnika tvrtke Portun Ferrum d.o.o.
Analiza događaja u tragičnom slučaju smrtnog stradavanja dvoje radnika tvrtke Portun Ferrum d.o.o.
Davor Gretić
Neobjašnjiv je početak niza događaja koji su doveli do tragičnih posljedica, no sasvim je jasno kako su se i zašto dvojica radnika spustila u garderobu u podrumu zgrade. Presvući se prije odlaska kućama. No vrlo brzo gube svijest i umiru. Nakon ovakvog razvoja događaja, uz policiju i vatrogasce, na mjesto događaja vrlo brzo je stigao djelatnik Gradske plinare koji je detektirao vrlo niske koncentracije kisika na samom ulazu u podrumsku prostoriju, dok su vrijednosti ugljikovog...
Analiza prijavljenih neželjenih događaja nakon primjene nekih cjepiva: preporuke za javno-zdravstvene mjere
Analiza prijavljenih neželjenih događaja nakon primjene nekih cjepiva: preporuke za javno-zdravstvene mjere
Vlasta Đurić
U ovom radu navedeno je nekoliko priopćenja Udruge teško oboljele djece u BiH, u kojima su navedena neka cjepiva za koje se sumnjalo da su uzrokovala teške ozljede i smrt nekoliko djece u Bosni i Hercegovini. Udruga je također smatrala da se nemogućnošću prijavljivanja tih događaja umjetno smanjuju nuspojave cjepiva.U ovom radu su se kritički analizirali članci o sigurnosti i učinkovitosti nekih cjepiva izlistanih u PubMed-u i Elsevieru, a koje je Udruga navela kao uzrok...
Analiza troška i učinka oralnih hitnih kontraceptiva
Analiza troška i učinka oralnih hitnih kontraceptiva
Maja Gržančić
Oralna hitna kontracepcija predstavlja veliki napredak za društvo, osobito žene u pogledu planiranja obitelji. Danas su u Hrvatskoj registrirana dva preparata za oralnu hitnu kontracepciju: preparat s levonorgestrelom (sintetski gestagen) i ne-hormonalni preparat s ulipristal acetatom (selektivni modulator progesteronskih receptora). Oba su u bezreceptnom režimu izdavanja jer je procjenjeno da je omjer koristi i rizika pozitivan. Prema pregnancy rate, oba preparata imaju podjednaku...
Analiza troškova akutnog nekompliciranog pijelonefritisa iz perspektive Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Analiza troškova akutnog nekompliciranog pijelonefritisa iz perspektive Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Marija Zoretić
Akutni nekomplicirani pijelonefritis je akutna infekcija bubrega i bubrežne zdjelice. Radi se od najčešćoj ozbiljnoj infekciji inače zdravih pojedinaca. Dijagnostika pijelonefritisa zasniva se na laboratorijskim nalazima i kliničkim simptomima. Vrlo je važno definirati radi li se o pijelonefritisu da bi se mogao donijeti točan zaključak oko stvarnog tereta ove bolesti za zdravstveni sustav te definirati uzročnika što nam može omogućiti razumijevanje obrazaca antibiotske...
Analiza vrijednosti ALBI scorea u predviđanju preživljenja bolesnika nakon resekcije hepatocelularnog karcinoma
Analiza vrijednosti ALBI scorea u predviđanju preživljenja bolesnika nakon resekcije hepatocelularnog karcinoma
Ana Kauzlarić
Hepatocelularni karcinom (HCC) je kompleksan zdravstveni problem. Cilj ove studije bila je analiza čimbenika i prognoze preživljenja u cirotičnih bolesnika nakon resekcije hepatocelularnog karcinoma. Analizirani su preoperativni čimbenici koji bi mogli imati utjecaja na različito preživljenje u reseciranih bolesnika: dob, HCC stadij (ukupna veličina tumora (TTD=zbroj promjera svih tumora); Milanski kriteriji, vaskularna infiltracija, udaljene metastaze), mikrovaskularna invazija,...

Pages