Pages

Fitofarmacija u simptomatskom liječenju psorijaze
Fitofarmacija u simptomatskom liječenju psorijaze
Simona Martinuš
Psorijaza je kronična upalna kožna bolest koja je histološki karakterizirana hiperproliferacijom i abnormalnom diferencijacijom epidermalnih keratinocita. Ustanovljen je širok spektar konvencionalnih načina liječenja psorijaze, od topikalne i sustavne primjene lijekova do fototerapije ili kombinacije istih. No, većina ima ograničenu učinkovitost i može uzrokovati niz nuspojava. U ovom radu su opisani različiti biljni izvori s prepoznatom potencijalom za liječenje psorijaze:...
Fitokemijska i antioksidacijska svojstva polifenola u vrstama Juniperus oxycedrus L. i Juniperus phoenicea L.
Fitokemijska i antioksidacijska svojstva polifenola u vrstama Juniperus oxycedrus L. i Juniperus phoenicea L.
Andrea Stanić
U okviru ovog diplomskog rada po prvi put je istražen fitokemijski sastav smrekinja vrsta Juniperus oxycedrus L. i Juniperus phoenicea L. hrvatske flore te je ispitan antioksidacijski potencijal njihovih etanolnih ekstrakata. Istraživanja su provedena usporedno s farmakopejskom drogom Juniperi galbulus (smrekinje vrste Juniperus communis L.). Prisutnost flavonoidnih glikozida i aglikona dokazana je metodom tankoslojne kromatografije. Primjenom spektrofotometrijskih metoda određeno je da...
Fitokemijska karakterizacija polifenola vrste Centaurea ragusina L., Asteraceae
Fitokemijska karakterizacija polifenola vrste Centaurea ragusina L., Asteraceae
Iva Domitrović
U okviru ovoga diplomskog rada provedena je fitokemijska karakterizacija endemske vrste Centaurea ragusina L., Asteraceae. Prisutnost polifenolnih tvari dokazana je općim reakcijama stvaranja obojenih produkata ili taloga. Provedbom tankoslojne kromatografije potvrđena je prisutnost kvercetina, rutina i klorogenske kiseline u metanolnom ekstraktu dubrovačke zečine. Kvantitativna analiza ukupnih polifenola (UP), trjeslovina (T), flavonoida (F) i fenolnih kiselina (FK) provedena je...
Fitokemijska karakterizacija polifenola vrste Micromeria frivaldszkyana (Deg.) Vel. (Lamiaceae)
Fitokemijska karakterizacija polifenola vrste Micromeria frivaldszkyana (Deg.) Vel. (Lamiaceae)
Daria Vukelić
U okviru ovoga diplomskog rada provedena je fitokemijska karakterizacija polifenola bugarske endemske vrste Micromeria frivaldszkyana (Deg.) Vel. (Lamiaceae). Prisutnost polifenolnih tvari dokazana je općim reakcijama stvaranja obojenih produkata ili taloga. Provedbom tankoslojne kromatografije potvrđena je prisutnost kvercetina, rutina, naringina, te klorogenske i ružmarinske kiseline u metanolnom ekstraktu nadzemnih dijelova ispitivane biljne vrste. Kvantitativna analiza ukupnih...
Fitokemijska karakterizacija vrsta roda Globularia L. koje rastu na području Republike Hrvatske
Fitokemijska karakterizacija vrsta roda Globularia L. koje rastu na području Republike Hrvatske
Karolina Musić
U okviru ovog rada provedena su fitokemijska ispitivanja na vrstama roda Globularia L. koje rastu na području Hrvatske. Provedene fitokemijske reakcije u epruveti na metanolnim ekstraktima i praškastom biljnom materijalu vrsta Globularia alypum, Globularia cordifolia, Globularia meridionalis i Globularia punctata utvrdile su prisutnost flavonoida, trjeslovina, fenolnih kiselina, iridoida, triterpena, antocijana u tragovima te manjih količina saponina. Metodom tankoslojne kromatografije...
Fitokemijski sastav i biološki učinci gljive Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.
Fitokemijski sastav i biološki učinci gljive Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.
Josip Zekić
Cilj istraživanja Cilj ovog specijalističkog rada je pregled podataka o bioaktivnim sastavnicama i farmakološkim učincima kineskog kordicepsa da se ustanovi postoje li znanstveni temelji za tradicionalnu uporabu ove gljive te koja pitanja ostaju otvorena za daljnja istraživanja. Materijal i metode Istraživanje u okviru ovog rada je teorijskog karaktera i uključuju pregled dostupne znanstvene i stručne literature o predloženoj temi. U pretraživanju su korištene...
Fitopreparati s kurkumom u ljekarničkoj praksi
Fitopreparati s kurkumom u ljekarničkoj praksi
Jadranka Bačić-Katinić
Cilj istraživanja Cilj ovog specijalističkog rada je pregled podataka o kliničkim studijama na kojima se temelji medicinska primjena biljne droge Curcumae longae rhizoma i kitički osvrt na fitopreparate u ljekarničkoj praksi u pogledu njihove učinkovitosti i sigurnosti. Materijal i metode Istraživanje u okviru ovog rada je teorijskog karaktera i uključuju pregled dostupne znanstvene i stručne literature o predloženoj temi. U pretraživanju su korištene bibliografske ...
Fitopreparati za žene u menopauzi
Fitopreparati za žene u menopauzi
Ivana Peteljak
Menopauza predstavlja kraj fizioloških menstrualnih krvarenja, odnosno kraj reproduktivne dobi žene. Očituje se brojnim vazomotornim smetnjama i psihičkim promjenama. U želji da ublaže simptome menopauze žene posežu za hormonskom nadomjesnom terapijom, a u zadnje vrijeme i brojnim biljnim pripravcima. Ovaj rad daje pregled biljnih vrsta za koje se smatra da bi mogle poslužiti kao alternativa estrogenima za olakšanje simptoma menopauze. Znanstvena istraživanja su pokazala da je...
Fitoterapijski potencijal graviole
Fitoterapijski potencijal graviole
Ivana Jerković Ivešić
Cilj istraživanja Cilj ovog specijalističkog rada je pregled podataka o nekliničkim i kliničkim studijama biljne vrste Annona muricata L. (Annonaceae). Materijal i metode Istraživanje u okviru ovog rada je teorijskog karaktera i uključuju pregled dostupne znanstvene i stručne literature o predloženoj temi. U pretraživanju su korištene bibliografske baze podataka kao što su: Current Contents, ScienceDirect, Scopus, PubMed, Medline i Cocharen Library. Rezultati Graviola,...
Fitoterapijski potencijal matičnjaka (Melissa officinalis L.)
Fitoterapijski potencijal matičnjaka (Melissa officinalis L.)
Ivana Vlahušić
Matičnjak (Melissa officinalis L.) ima dugo i široku tradicionalnu uporabu u Europi, Bliskom Istoku i na Mediteranu. Provedena znanstvena istraživanja ukazuju na njegov terapijski potencijal u smanjenju simptoma i liječenju šećerne bolesti tipa 2, dislipidemije, anksioznosti, depresije i poremećaja spavanja, primarne dismenoreje i predmenstrualnog sindroma. Matičnjak pokazuje izrazita antioksidacijska svojstva koja se pripisuju polifenolima u biljci. Dovodi do poboljšanja...
Fitoterapijski potencijal odoljena - Valeriana officinalis L.
Fitoterapijski potencijal odoljena - Valeriana officinalis L.
Iva Ostović
Biljna vrsta Valeriana officinalis L. tradicionalno se koristi kao blagi sedativ i anksiolitik koji ublažava znakove nervoze i olakšava uspavljivanje. Primjena odoljena i dalje je aktualna jer nesanica predstavlja jedan od najčešćih zdravstvenih poremećaja današnjice. Zbog tradicionalne uporabe u liječenju mnogih neuroloških poremećaja, većina se suvremenih znanstvenih istraživanja usmjerila na moguće interakcije sastavnica korijena odoljena s GABAᴀ neurotransmitorskim...
Fitoterapijski potencijal ružičastog žednjaka (Rhodiola rosea L.)
Fitoterapijski potencijal ružičastog žednjaka (Rhodiola rosea L.)
Jelena Grđan
Korijen i podanak biljne vrste Rhodiola rosea, L. se već dugi niz godina upotrebljavaju u tradicionalnoj medicini, najviše u Rusiji i skandinavskim zemljama. Dvije važne skupine spojeva koje trebaju sadržavati ekstrakti ružičastog žednjaka su salidrozidi i rosavini, za ovu biljku karakteristična skupina spojeva, u omjeru 1:3 u kojem se oni prirodno nalaze u biljci. Ružičasti žednjak ima širok spektar učinaka. Pozitivno djeluje na stres, kognitivne funkcije, smanjenje simptoma...

Pages