Pages

Hipoglikemijski i hepatoprotektivni učinak vrsta roda Globularia na HepG2 stanicama u hiperglikemijskim uvjetima
Hipoglikemijski i hepatoprotektivni učinak vrsta roda Globularia na HepG2 stanicama u hiperglikemijskim uvjetima
Sandra Čuljak
Tretiranje HepG2 stanica 20 mM glukozom uzrokuje hiperglikemijske uvjete koji dovode do oštećenja hepatocita što se očituje porastom jetrenih enzima (ALT i AST). Cilj ovog rada bio je ispitati hepatoprotektivni učinak Globularia spp na aktivnost jetrenih enzima (ALT i AST), ispitati učinak Globularia spp na poboljšanje funkcionalne sposobnosti jetre (sinteza albumina) te učinak na inhibiciju enzima a-glukozidaze, enzima koji katalizira pretvorbu oligosaharida i disaharida u...
Hipoglikemijski učinak Betule pendule, Roth. (Betulaceae) na aktivnost piruvat kinaze u HepG2 stanicama u hiperglikemijskim uvjetima
Hipoglikemijski učinak Betule pendule, Roth. (Betulaceae) na aktivnost piruvat kinaze u HepG2 stanicama u hiperglikemijskim uvjetima
Iva Čunović
Šećerna bolest je najčešća metabolička bolest karakterizirana dugoročnom hiperglikemijom, a uzrokovana je nedostatkom, smanjenom sekrecijom i/ili nepravilnom funkcijom inzulina. U šećernoj bolesti su aktivnosti enzima glikolize, metaboličkog puta razgradnje glukoze, smanjene zbog nedostatka glukoze u stanici. Cilj ovog rada je bio ispitati hipoglikemijski učinak Betule pendule, Roth. (Betulaceae), odnosno, učinak na aktivnost piruvat kinaze (PK), enzima koji katalizira...
Histaminski sustav u zdravlju i bolesti
Histaminski sustav u zdravlju i bolesti
Barbara Borić
Histaminski sustav je uključen u regulaciju različitih fizioloških funkcija, kao što su izlučivanje želučane kiseline, neurotransmisija i imunomodulacija. Histaminski sustav u užem smislu obuhvaća četiri podtipa histaminskih receptora i njihove izoforme putem kojih histamin, endogeni biogeni amin ostvaruje svoje biološke učinke. Cilj ovog diplomskog rada bio je opisati ulogu histaminskog sustava u zdravlju i bolesti kroz prikaz najznačajnijih znanstvenih rezultata koja su...
Hrvatsko farmaceutsko društvo kroz povijest hrvatskog ljekarništva
Hrvatsko farmaceutsko društvo kroz povijest hrvatskog ljekarništva
Barbara Žgaljardić
U ovom diplomskom radu je cjelovito i pregledno opisan povijesni razvoj, utemeljenje i djelovanje Hrvatskog farmaceutskog društva. Stoljetno razvijanje farmacije na našem tlu omogućilo je ljekarnicima da se kroz strukovna udruženja, cehove, gremije i Glavni ljekarnički zbor, međusobno pomažu i unapređuju struku. Hrvatsko farmaceutsko društvo danas je krovna organizacija farmaceuta u Hrvatskoj, a osnovano je 1946. godine s cljem stručnog i etičkog usavršavanja ljekarnika kroz...
Identifikacija aspergila iz sekcija Circumdati, Flavi i Nigri u prašini nakon poplave
Identifikacija aspergila iz sekcija Circumdati, Flavi i Nigri u prašini nakon poplave
Jelena Geček
Sredinom svibnja 2014. godine, kao posljedica intenzivnih oborina uzrokovanih višednevnim zadržavanjem jake i duboke ciklone iznad jugoistočne Europe te dugotrajnog kišnog razdoblja s početka iste godine, došlo je do nezapamćenih poplava čije su se posljedice osobito odrazile na područje Gunje. Povećanjem dostupnosti vode u supstratu, tj. aw vrijednosti, stvoreni su uvjeti koji pogoduju širenju konidija i fragmenata micelija plijesni te njihovih mikotoksina u zrak unutrašnjih...
Identifikacija proteina iz smjese metodom spektrometrije mase
Identifikacija proteina iz smjese metodom spektrometrije mase
Marina Zajec
Proteini su jedne od najvažnijih makromolekula u ljudskome tijelu. Kontroliraju mehanizme koji dovode do različitih bolesti i zbog toga su sveprisutna tema istraživanja. Tema ovog rada je identifikacija proteina iz smjese metodom spektrometrije mase. U istraživanju je korišten MALDI-Q-TOF spektrometar mase. Uvođenje MALDI ionskog izvora spojenog sa tandem Q-TOF analizatorom je osiguralo sredstva za dobivanje pouzdanih MS i MS/MS podataka. Cilj je dobiti podatke o masama peptida i...
Implementacija koncepta ljekarničke skrbi u ambulantno liječenje
Implementacija koncepta ljekarničke skrbi u ambulantno liječenje
Ljubica Rotim
Ljekarnička skrb predstavlja novi modus operandi ljekarnikovog djelovanja koje u svom središtu ima pacijenta i njegove specifične terapijske potrebe i probleme. Kao zdravstveni profesionalac koji ima najveće znanje o lijekovima (kemijski sastav, farmakokinetika, farmakodinamika, nuspojave, interakcije itd.), potrebno je da ljekarnik aktivno sudjeluje u otkrivanju, rješavanju i preveniranju terapijskih problema. Zbog povećanog broja lijekova u medicinskoj uporabi i njihovog sve...
Implikacije uvođenja paralelnog uvoza i prometa lijekova na području Europske Unije
Implikacije uvođenja paralelnog uvoza i prometa lijekova na području Europske Unije
Ana Jurić
Cilj istraživanja Uz lijekove koji imaju odobrenje za stavljanje u promet ishođeno od Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ili Europske agencije za lijekove (EMA), lijekovi mogu biti u prometu na području RH na temelju odobrenja za paralelni uvoz (od strane HALMED-a) ili odobrenja za paralelni promet (od strane EMA-e). Postupak uvoza lijeka i zahtjevi zemlje uvoznice ovisit će o načinu na koji je lijek odobren u zemlji izvoza. Cilj specijalističkog rada je istražiti...
Imunohistokemijska detekcija endogenih opioida enkefalina u tvrdoj moždanoj ovojnici
Imunohistokemijska detekcija endogenih opioida enkefalina u tvrdoj moždanoj ovojnici
Ana Filipović
Patogeneza migrene danas se tumači trima teorijama: hiperpodražljivosti mozga, vaskularnim i trigeminovaskularnim promjenama. Vaskularna i trigeminovaskularna teorija uključuju patološke promjene na razini krvnih žila i živaca koji inerviraju tvrde moždane ovojnice. Trigeminalna bol potiče lučenje endogenih opioida, važnih komponenti endogenog analgezijskog sustava, koji djeluju prvenstveno putem μ opioidnih receptora i smanjuju glavobolju. Primijećeno je također da jaki...
Imunomodulacijski učinak vrsta roda Echinacea
Imunomodulacijski učinak vrsta roda Echinacea
Nikolina Škrlec
Echinacea je zbog svog izražnog imunomodulacijskog učinka jedna od najistraživanijih biljaka današnjice. Unatoč brojnim istraživanjima kemizma, mehanizma djelovanja pojedinih sastavnica, malo je relevantnih na dokazima-utemeljenih podataka o učinkovitosti i sigurnosti iz kliničkih studija. Cilj ovog rada bio je istražiti utemeljenost tvrdnji o imunomodulacijskom djelovanju te istražiti mehanizam istog, prikazati metabolizam, nuspojave i interakcije koje mogu nastati prilikom...
In vitro bioraspoloživost polifenola komine masline
In vitro bioraspoloživost polifenola komine masline
Marija Srbić
Ekstrakt komine masline sadrži različite biološki aktivne polifenole s brojnim blagotvornim učincima na zdravlje. No, da bi mogli postići ikakve zdravstvene učinke, bioaktivni spojevi moraju biti bioraspoloživi, a bioraspoloživost ovisi o biološkoj dostupnosti (oslobađanju iz matriksa hrane tijekom gastrointestinalne digestije) te o dijalizibilnosti (apsorpciji u crijevima). Ciljevi ovog rada bili su odrediti in vitro gastrointestinalnu stabilnost, biološku dostupnost te...
In vitro ispitivanja oslobađanja diltiazemklorida iz liposomskih gelova
In vitro ispitivanja oslobađanja diltiazemklorida iz liposomskih gelova
Ivona Pepić
Kitozan je trenutno jedan od najperspektivnijih polimera u razvoju suvremenih farmaceutskih oblika zbog dobrih mukoadhezivnih svojstava i povoljnih bioloških učinaka. Svrha ovoga rada bila je priprava kitozanskog gela prikladnog za uklapanje liposoma s diltiazemkloridom te ispitivanje oslobađanja lijeka iz liposoma-u-gelu namijenjenog lokalnoj terapiji analnih fisura. Zbog dokazanog najjačeg epitelizacijskog učinka, odabran je visokomolekularni kitozan te je pripremljen 2,2%-tni...

Pages