Pages

Fitoterapijski potencijal šafrana (Crocus sativus L.)
Fitoterapijski potencijal šafrana (Crocus sativus L.)
Katarina Ćavar
Šafran (Crocus sativus L., Iridaceae) se široko uzgaja kao ljekovita i začinska biljka. Sadrži oko 150 hlapljivih i nehlapljivih sastavnica. Glavni identificirani bioaktivni spojevi su safranal, krocin i pikrokrocin, koji su također odgovorni za njegovu aromu i gorak okus. Postojeći klinički dokazi ukazuju da suplementacija šafranom može imati povoljne učinke na različite bolesti i zdravstvene tegobe, uključujući depresiju, Alzheimerovu bolest, anksioznost, metabolički...
Fluorimetrijska metoda za mjerenje aktivnosti tripeptidil peptidaze 1 u homogenatu leukocita
Fluorimetrijska metoda za mjerenje aktivnosti tripeptidil peptidaze 1 u homogenatu leukocita
Nikolina Blažević
Neuronalne ceroidne lipofuscinoze (NCL) su nasljedne, progresivno degenerativne bolesti koje prvenstveno utječu na mozak i mrežnicu. One se smatraju lizosomalnim poremećajima skladištenja (LSD), zbog njihovog karakterističnog nakupljanja autofluorescentnih ceroidnih lipopigmenata, podjedinica C mitohondrijskih ATP sintetaza ili sfingolipidnih aktivatorskih proteina A i D u lizosomima većine stanica. Klasični kasni infantilni oblik NCL je uzrokovan mutacijama u CLN2 genu koji...
Fran Kušan, utemeljitelj Zavoda za farmaceutsku botaniku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Fran Kušan, utemeljitelj Zavoda za farmaceutsku botaniku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Vlatko Svorcina
U ovom radu prikazan je život i djelovanje Frana Kušana (1902. – 1972.). Rođen je u selu Vučja Luka kod Sarajeva. Godine 1924. upisao je Filozofski fakultet u Zagrebu, a doktorsku disertaciju brani 1928. godine. Na Filozofskom fakultetu postaje izvanrednim profesorom Farmaceutske botanike (1940.) a ponovnim osnivanjem samostalnog Farmaceutskog fakulteta (1945.) prvim redovnim profesorom Farmaceutske botanike i predstojnikom Zavoda za farmaceutsku botaniku, čiju dužnost obnaša sve do...
Gastritis: bolest modernog doba
Gastritis: bolest modernog doba
Paula Rubčić
Gastritis kao bolest modernoga doba i širokom rasprostranjenošću diljem svijeta svakako zaslužuje pažnju. On predstavlja veliki javno zdravstveni problem ne samo zbog posljedične hospitalizacije i povećanja troškova liječenja, već i zbog smanjene kvalitete života pacijenta. Velik je napredak postignut u definiciji i terapiji gastritisa od otkrića bakterije H. pylori 1982. godine do danas. Liječenje infekcije H. pylori provodi se kombinacijom IPP-a, makrolida i beta...
Gastrointestinalna stabilnost ekstrakata komine masline
Gastrointestinalna stabilnost ekstrakata komine masline
Nikolina Antolić
Komina masline je nusprodukt koji u velikim količinama zaostaje nakon proizvodnje maslinovog ulja. Bogata je polifenolima, spojevima poznatima po antioksidacijskom djelovanju. U ovom radu cilj je bio ispitati stabilnost polifenola nakon izlaganja eksperimentalnim in vitro uvjetima gastrične i intestinalne digestije. Osim nativnog uzorka, gastrointestinalna stabilnost je ispitana i za uzorke enkapsulirane s različitim vrstama i koncentracijama ciklodekstrina, koji se dodaju zbog loših...
Gelovi za vaginalnu primjenu lijekova
Gelovi za vaginalnu primjenu lijekova
Iva Mišak
Gelovi su polučvrsti trodimenzionalni polimerni matriksni sustavi koji se najčešće primjenjuju za liječenje infektivih ginekoloških oboljenja, a farmaceutska karakterizacija gel ova veoma je važan korak u optimizaciji učinkovitosti, sigurnosti i prihvatljivosti vaginalne terapije. Ovaj rad objedinjuje dosadašnja iskustva u primjeni gelova za vaginalnu dostavu lijekova. Istaknuti su najvažniji znanstveni rezultati istraživanja u području primjene gelova za vaginalnu dostavu...
Genotipovi ABO sustava krvnih grupa kod žena oboljelih od tumora dojke
Genotipovi ABO sustava krvnih grupa kod žena oboljelih od tumora dojke
Tamara Bezek
ABO sustav krvnih grupa povezan je s rizikom od nekoliko malignih bolesti, ali još uvijek nije razjašnjeno je li rizik od tumora dojke veći kod nositeljica određene ABO krvne grupe. Cilj istraživanja bio je ispitati povezanost između genotipova ABO krvnih grupa i pojave tumora dojke te ispitati povezanost između genotipova ABO krvnih grupa i zastupljenosti gradusa tumora (I-III) i biljega ER, PR i HER2/neu. Istraživanjem je obuhvaćeno 59 bolesnica kojima je dijagnosticiran invazivni...
Genotoksični učinak aflatoksina B1, okratoksina A i sterigmatocistina na ljudske keratinocite
Genotoksični učinak aflatoksina B1, okratoksina A i sterigmatocistina na ljudske keratinocite
Vedran Mužinić
Ljudska koža najveći je organ ljudskog tijela, a kao takva je izložena brojnim potencijalno štetnim kemikalijama iz okoline. Mikotoksini aflatoksin B1 (AFB1), okratoksin A (OTA) i sterigmatocistin (STC) su produkti sekundarnog metabolizma filamentoznih plijesni različitih rodova (najčešće Aspergillus), a pri dugotrajnom izlaganju predstavljaju rizične čimbenike za razvoj hepatocelularnog i karcinoma bubrega. Njihova akutna i kronična toksičnost uglavnom je istraživana kroz unos...
Ginkgo biloba L. u liječenju kardiovaskularnih bolesti
Ginkgo biloba L. u liječenju kardiovaskularnih bolesti
Emilija Šanta Ištvanović
Cilj istraživanja Cilj ovog specijalističkog rada je dati pregled rezultata nekliničkih i kliničkih istraživanja biljne vrste Ginkgo biloba L., koji ukazuju na mogućnost primjene u liječenju kardiovaskularnih bolesti. Materijali i metode Istraživanje u okviru ovog rada je teorijskog karaktera i uključuje pregled dostupne literature o predloženoj temi. U pretraživanju su korištene dostupne elektronske bibliografske baze podataka (Current Contents, ScienceDirect, Scopus,...
Glaukom: farmakoterapija i uloga ljekarnika
Glaukom: farmakoterapija i uloga ljekarnika
Andrea Duspara
Glaukom se smatra kroničnom bolesti koja može dovesti do oštećenja optičkog živca i vidnog polja. Ukoliko se ne liječi ili se liječi nepravilno može dovesti do ireverzibilnog gubitka vida. Budući da ne postoji lijek kojim je moguće izliječiti glaukom, pacijenti su primorani do kraja života primjenjivati lijekove da bi se prevenirala progresija bolesti i daljnje oštećenje vida. Jedini način liječenja koji se dosada pokazao učinkovitim u očuvanju vidne funkcije je ...
Glavobolja
Glavobolja
Željka Štajner
Ovaj diplomski rad daje pregled osnovnih saznanja o etiologiji, patofiziologiji te farmakološkim mogućnostima u području liječenja različitih tipova glavobolja kao jednog od najčešćih neuroloških poremećaja. Glavobolje se dijele na primarne i sekundarne. Najčešće primarne glavobolje su migrena, glavobolja tenzijskog tipa i cluster glavobolja. Njihova etiologija nije u potpunosti razjašnjena, a novija saznanja ukazuju na brojne periferne i središnje čimbenike. Sekundarne...
Glikozilacija u razvoju novih terapijskih pristupa
Glikozilacija u razvoju novih terapijskih pristupa
Darija Anić
Glikani su najrašireniji biopolimeri. Osim njihove uloge u metabolizmu, osnovne su sastavnice staničnih površina gdje su uključeni u vitalne stanične procese prepoznavanja. Zbog specifičnih interakcija s fiziološkim receptorima sudjeluju u mnogim biološkim procesima. Svi ti procesi su potencijalne mete terapeutskih intervencija. Početak dvadesetog stoljeća obilježen je začetkom moderne medicine na čelu s terapijama baziranima na glikanima. Međutim, glikani su vrlo brzo postali...

Pages