Paginacija

Farmaceutski botanički vrt "Fran Kušan"
Farmaceutski botanički vrt "Fran Kušan"
Martina Došen
Ovaj diplomski rad predstavlja cjelovit prikaz osnutka i djelovanja Farmaceutskog botaničkog vrta „Fran Kušan“ uz dosad neobjavljene detalje iz obiteljskog života i profesionalne karijere njegova osnivača Frana Kušana. Fran Kušan (1902. – 1972.) je bio sveučilišni profesor Farmaceutske botanike, pedagog, planinar, popularizator botaničkih znanosti, utemeljitelj Zavoda za farmaceutsku botaniku i osnivač tri botanička vrta: Planinskog botaničkog vrta na Medvednici...
Farmaceutski oblici lijekova izrađeni tehnologijom 3D printanja
Farmaceutski oblici lijekova izrađeni tehnologijom 3D printanja
Margareta Varović Strunje
Cilj istraživanja Cilj ovoga rada je opisati najnovije i najčešće korištene 3D dostupne tehnologije printanja lijekova, opisati 3D printane terapijske sustave namijenjene oralnoj, transdermalnoj, rektalnoj i vaginalnoj primjeni te 3D printane fizičke (nestanične) i biološke sustave za in vitro ispitivanje lijekova. Također, cilj je dati pregled dosadašnjih spoznaja o mogućnostima i izazovima 3D printanja lijekova. Hipoteze istraživanja su: 1. Hoće li nova era 3D printanja...
Farmaceutsko-tehnološke i biofarmaceutske značajke tekućih i polučvrstih dermalnih podloga
Farmaceutsko-tehnološke i biofarmaceutske značajke tekućih i polučvrstih dermalnih podloga
Martina Tkalčević
U ovom radu opisani su farmaceutsko-tehnološki oblici podloga i njihove značajke koji se koriste za izradu tekućih i polučvrstih dermalnih pripravaka. Rad pruža detaljan uvid u bitne aspekte podloga za dermalnu primjenu: od sirovina korištenih za njihovu izradu do postizanja željenih biofarmaceutskih svojstava pojedinih dermalnih podloga. Uobičajene podloge za izradu tekućih i polučvrstih dermalnih pripravaka su kompleksne smjese sirovina što omogućuje optimiranje kozmetičkih...
Farmakoekonomska prednost biološke terapije u liječenju psorijaze
Farmakoekonomska prednost biološke terapije u liječenju psorijaze
Elizabeta Kiršek
Psorijaza je kronična, upalna kožna bolest koju karakterizira hiperproliferacija i abnormalna diferencijacija keratinocita i infiltracija upalnih stanica. Psorijaza je najčešća kronična upalna kožna bolest, a uključuje lokalizirane ili generalizirane kožne lezije. Psorijaza u oboljelih može rezultirati smanjenom kvalitetom života, smanjenim zdravljem (komorbiditeti), umanjenim prihodom i zaposlenjem. Postoje pet glavnih oblika psorijaze: plak psorijaza (psoriasis vulgaris),...
Farmakogenetika klopidogrela
Farmakogenetika klopidogrela
Andrea Plečko
Cilj istraživanja: Cilj rada je pregledno prikazati genetičke čimbenike koji utječu na učinkovitost i sigurnost terapije klopidogrelom, a koji mogu omogućiti ljekarnicima lakše savjetovanje i individualizaciju terapije. Materijali i metode: U tu svrhu pretražena je znanstvena literatura, terapijske smjernice i publikacije stručnih institucija i drugi izvori. Opisan je utjecaj genetičke varijabilnosti na apsorpciju (gen ABCB1 ), metabolizam i aktivaciju (geni CYP2C19, CES1),...
Farmakogenetika tramadola i individualizacija terapije
Farmakogenetika tramadola i individualizacija terapije
Karolina Miljak
Farmakogenetika je znanstvena disciplina koja proučava utjecaja individualnih razlika u slijedu DNA na učinkovitost i toksičnost farmakoterapije. Najčešće ispituje varijante gena koji kodiraju enzime uključene u metabolizam i prijenos lijeka preko različitih membrana. Cilj je rada ukazati na moguću važnost farmakogenetičke analize kao korisnog alata u svakodnevnoj kliničkoj praksi za optimalnu prilagodbu doziranja lijekova čija primjena može rezultirati razvojem ...
Farmakogenetska analiza CYP2D6 i značaj u kliničkoj praksi
Farmakogenetska analiza CYP2D6 i značaj u kliničkoj praksi
Jelena Buben
CYP2D6 je najopsežnije istražen polimorfni enzim koji sudjeluje u metabolizmu lijekova. Gen CYP2D6 je visoko polimorfan te je do danas otkriveno barem 112 alelnih varijanti koje kodiraju za inaktivni enzim, enzim sa smanjenom, normalnom ili povećanom enzimskom aktivnosti. Ovisno o kombinaciji alela i sposobnosti metabolizma lijekova, razlikujemo četiri metabolička fenotipa. Fenotip brzog metabolizma (EM) se smatra normalnom karakteristikom najvećeg dijela populacije, a javlja se u...
Farmakogenetska načela liječenja i preporuke za njihovu primjenu u kliničkoj praksi
Farmakogenetska načela liječenja i preporuke za njihovu primjenu u kliničkoj praksi
Sven Komljenović
Farmakogenetika je disciplina koja proučava interindividualne razlike u slijedu DNA, a koje dovode do varijabilnog odgovora na terapiju lijekovima. Krajnji cilj farmakogenetike jest uspostava liječenja na principima tzv. personalizirane medicine, u kojoj se svakoj osobi, odnosno bolesniku, pristupa kao pojedincu. Način na koji se to postiže je da mu se metodama molekularne dijagnostike odredi farmakogenetski status i tako pruži mogućnost prilagodbe liječenja po njegovoj mjeri. Cilj...
Farmakokinetički parametri azatioprina-in silico pristup
Farmakokinetički parametri azatioprina-in silico pristup
Valentina Hil
Najnovija istraživanja na području razvijanja novih lijekova usmjerena su na uvođenje novih metoda koje bi cjelokupni proces učinile kraćim i sigurnijim. Cilj današnjeg razvoja novih lijekova je ključne informacije o potencijalnom lijeku prikupiti prije započinjanja pretkliničkih i kliničkih ispitivanja. U tu svrhu primjenjuje se in silico pristup koji omogućava predviđanje farmakokinetike i toksičnosti potencijalnog lijeka u najranijim fazama njegova istraživanja. Trenutno na...
Farmakološka svojstva najčešće korištenih lijekova u (samo)liječenju boli
Farmakološka svojstva najčešće korištenih lijekova u (samo)liječenju boli
Maja Majić
U ovom diplomskom radu opisana su farmakološka svojstva nesteroidnih protuupalnih lijekova. Pobliže su opisani lijekovi koji su dostupni u bezreceptnom režimu izdavanja, kao što su acetilsalicilna kiselina, ibuprofen, naproksen te paracetamol. Nesteroidni protuupalni lijekovi primjenjuju se za liječenje boli različite etiologije, upale, vrućice, reumatoidnih oboljenja. Jedni su od najizdavanijih lijekova uopće, a često se nabavljaju izvan ljekarni i primjenjuju neracionalno, bez...
Farmakološke i nefarmakološke mjere u terapiji nesanice
Farmakološke i nefarmakološke mjere u terapiji nesanice
Jura Kordovan
Nesanica je poremećaj koji se javlja kod velikog broja ljudi i može imati puno različitih uzroka. Kratkotrajne (akutne) nesanice su uglavnom posljedice stresnih situacija koje osoba proživljava u svom životu i obično nestaju kada se izvor stresa ukloni. Kronične nesanice imaju razne uzroke i često su povezane sa psihološkihm problemima. Liječenje nesanice, ovisno o težini, uzroku i samom pacijentu, može biti jednostavno ili jako komplicirano. Kratkotrajna nesanica obično ne...
Farmakološke karakteristike lijekova kod zatajivanja srca
Farmakološke karakteristike lijekova kod zatajivanja srca
Alma Charabe
U ovom diplomskom radu dan je pregled terapijskih opcija kod srčanog zatajivanja, s naglaskom na farmakološke mogućnosti liječenja. Srčano zatajivanje rastući je javnozdravstveni problem i danas je najčešći uzrok hospitalizacija među pacijentima starije životne dobi. Zatajivanje srca je multiorganski sindrom karakteriziran oštećenjem srca, skeletne muskulature i bubrežne funkcije uz stimulaciju simpatičkog sustava, renin-angiotenzin-aldosteronskog sustava i sustava...

Paginacija