Pages

Uloga autofagocitoze u neurodegeneraciji
Uloga autofagocitoze u neurodegeneraciji
Iva Musa
Autofagocitoza (grč. auto - sebe, phagein - jesti) je osnovni stanični katabolički mehanizam koji podrazumijeva staničnu razgradnju nepotrebnih ili nefunkcionalnih staničnih dijelova aktivnošću lizosoma. Tijekom tog procesa određeni citoplazmatski dijelovi izolirani su od ostatka stanice unutar vezikula s dvostrukom membranom – autofagosomima. Autofagosom se spaja s lizosomom te se njegov sadržaj reciklira i razgrađuje. Autofagocitoza je uočena u mnogim temeljnim biološkim...
Uloga enkefalina u eksperimentalnoj upalnoj boli
Uloga enkefalina u eksperimentalnoj upalnoj boli
Mirna Momčilović
Upalna bol nastaje kao posljedica upale ili ozljede tkiva prilikom čega dolazi do lučenja različitih upalnih medijatora koji djeluju izravno aktivirajući nociceptore ili interferiraju sa signalnim procesima unutar njih. Tijekom učestalog izbijanja primarnih neurona pri upali dolazi do brojnih promjena u SŽS-u, praćenih pojavama poput senzitizacije, hiperalgezije i alodinije. Brojna istraživanja su pokazala značajnu ulogu endogenog opioidnog sustava u procesima transmisije i...
Uloga kliničkog farmaceuta u liječenju i postizanju standarda liječenja osoba sa šećernom bolesti
Uloga kliničkog farmaceuta u liječenju i postizanju standarda liječenja osoba sa šećernom bolesti
Morana Barišić Kušen
Šećerna bolest predstavlja važan javnozdravstveni i socioekonomski problem koji zahtijeva kontinuiranu medicinsku skrb i trajnu edukaciju oboljelih osoba u svrhu prevencije kutnih i kroničnih komplikacija. Osim regulacije glikemije, medicinska skrb osoba sa šećernom bolešću zahtijeva smanjenje brojnih čimbenika rizika. Preko 70% osoba sa šećernom bolešću ima pridruženu arterijsku hipertenziju i dislipidemiju. Veliki udio osoba sa šećernom bolešću u trenutku otkrića...
Uloga kliničkog farmaceuta u optimizaciji farmakoterapije u ordinaciji obiteljske medicine
Uloga kliničkog farmaceuta u optimizaciji farmakoterapije u ordinaciji obiteljske medicine
Tina Perić
Cilj istraživanja: Primarni cilj istraživanja je utvrditi učestalost i vrstu terapijskih problema prisutnih kod kroničnih i bolesnika starije životne dobi te učestalost i vrste intervencija kliničkog farmaceuta, u cilju prevencije medikacijskih pogrešaka i optimizacije terapije. Cilj je također utvrditi stupanj prihvaćanja predloženih intervencija u propisanu terapiju od strane liječnika obiteljske medicine. Specifični ciljevi su utvrditi prikladnost primjene bezreceptnih...
Uloga kozmetičkih proizvoda u konstrukciji socijalnog identiteta
Uloga kozmetičkih proizvoda u konstrukciji socijalnog identiteta
Mirna Perkušić
Kozmetički proizvodi su proizvodi namijenjeni njezi i uljepšavanju kože lica i tijela. U kozmetičke proizvode svrstavamo sve proizvode koji služe toj svrsi. To su primjerice: sapun, šampon, krema za lice, dekorativna kozmetika, parfemi, itd. Koža je najveći organ ljudskog tijela koji ima ulogu zaštiti čovjeka od vanjskog fizičkog svijeta. Kozmetička industrija osmislila je proizvode koji kožu čine čistom, njegovanom, zdravom i mladolikom. S ovim atributima koža postaje...
Uloga kvetiapina u liječenju velikog depresivnog poremećaja
Uloga kvetiapina u liječenju velikog depresivnog poremećaja
Iva Pilić
Cilj istraživanja: Cilj ovoga rada je pokazati ima li kvetiapin svoje mjesto u liječenju depresije te prikazati sam problem i težinu depresivnog poremećaja kao bolesti. Rad bi mogao doprinijeti u budućem kreiranju smjernica za liječenje depresije te uključivanju kvetiapina i određivanju njegove uloge u terapijskom postupku, kao i praćenju sigurnosti lijeka, monoterapijski ili u kombinaciji s drugim antidepresivima. Materijal i metode: Pri izradi i oblikovanju ovoga...
Uloga lijekova u poboljšavanju kognitivnih sposobnosti
Uloga lijekova u poboljšavanju kognitivnih sposobnosti
Josip Vukojević
Čovjekova težnja da unaprijedi sebe, bilo u fizičkom ili u mentalnom smislu, oduvijek je postojala. Postoje mnogi načini kako čovjek može utjecati na svoje kognitivne sposobnosti, budući da je naš um u neprestanoj interakciji sa svojom okolinom. Danas postoje lijekovi koji mogu svojim djelovanjem utjecati na čovjekove kognitivne sposobnosti. Uz lijekove koji liječe bolesti koje utječu na kognitivne sposobnosti, postoje i lijekovi, kao što je modafinil, koji mogu djelovati na...
Uloga ljekarnika u liječenju ovisnosti o kodeinu
Uloga ljekarnika u liječenju ovisnosti o kodeinu
Tessa Radovanović
Kodein je najčešće korišteni opijat diljem svijeta te se u posljednjem desetljeću bilježi porast potražnje od 27%. Brojna istraživanja su ukazala na povezanost bezreceptnih kodeinskih analgetika i nuspojava te razvoja ovisnosti. Primjena takvih lijekova izvan odobrenja nosi rizik od nuspojava kodeina, te se povećanje primjene farmaceutskih opioida u nemedicinske svrhe smatra globalnim javnozdravstvenim problemom sa značajnim epidemiološkim, ekonomskim i socijalnim...
Uloga ljekarnika u prevenciji raka kože
Uloga ljekarnika u prevenciji raka kože
Maja Pogačić Makek
Karcinomi kože su u današnje vrijeme jedna od najzastupljenijih vrsta karcinoma u većini zemalja svijeta te njihov broj neprestano raste. Uzrok tome je ponajprije povećana izloženost suncu (UV zrakama), duži životni vijek (rak kože se češće javlja u starijoj životnoj dobi), kao i sve tanji ozonski omotač. Cilj ovog rada jest upoznavanje s najčešćim prekancerozama i tumorima kože, koji se posljednjih godina javljaju sve češće i kod sve mlađe populacije, prvenstveno kako...
Uloga ljekarnika u savjetovanju o primjerenoj fotozaštiti
Uloga ljekarnika u savjetovanju o primjerenoj fotozaštiti
Ivona Jukić
Sunčeva svjetlost sastoji se od zračenja različitih valnih duljina, a to su ultraljubičasto, infracrveno i vidljivo zračenje. Ultraljubičasto zračenje je podijeljeno u tri područja: UV-A, UV-B i UV-C. Za razliku od UV-B zraka, koje prvenstveno prodiru u gornji sloj kože i djeluju kratkoročno, UV-A zrake prodiru u dublje slojeve kože. Kako bi spriječila oštećenja uzrokovana suncem koža tamni i postaje deblja. Na tržištu postoje brojni proizvodi za zaštitu od sunca s...
Uloga ljekarnika u sprečavanju pogrešne primjene i zlouporabe kodeina
Uloga ljekarnika u sprečavanju pogrešne primjene i zlouporabe kodeina
Andrea Pogačić
Cilj ovog rada bio je ukazati na neizostavnu ulogu ljekarnika u sprečavanju pogrešne primjene i zlouporabe kodeina te predložiti mjere koje bi ljekarnicima mogle omogućiti sprečavanje razvoja kodeinske ovisnosti. Prilikom izdavanja kodeinskih pripravaka ljekarnik treba strogo poštivati ograničenje indikacije primjene te pokušati ponuditi pacijentu alternativnu terapijsku mogućnost. Ljekarnik treba educirati pacijente o ispravnoj primjeni kodeinskih lijekova te o potencijalnim...
Uloga mutanata virusa hepatitisa B u liječenju kronične HBV infekcije
Uloga mutanata virusa hepatitisa B u liječenju kronične HBV infekcije
Ivana Fileš
Hepatitis B je upala jetre koja nastaje infekcijom virusom hepatitisa B (HBV). Najčešće se javlja kao akutni hepatits, no kod malog postotka inficiranih osoba prelazi u kronični oblik koji predstavlja visok rizik za razvoj ciroze jetre ili hepatocelularnog karcinoma. Procjenjuje se da je trenutan broj kronično zaraženih osoba u cijelom svijetu oko 240 milijuna, što ga čini značajnim faktorom morbiditeta i mortaliteta. Virus je vrlo infektivan, a prenosi se kontaktom sa zaraženim...

Pages