Pages

Utjecaj brzine dotoka uzorka i protoka medija za sušenje na svojstva alginatnih mikročestica pripravljenih sušenjem raspršivanjem
Utjecaj brzine dotoka uzorka i protoka medija za sušenje na svojstva alginatnih mikročestica pripravljenih sušenjem raspršivanjem
Laura Nižić
Sušenje raspršivanjem tehnološki je postupak koji nalazi široku primjenu u razvoju lijekova. Optimiranjem procesnih parametara moguće je pripraviti praškasti produkt kontroliranih svojstava čestica. Postupak je uvelike primjenjiv u razvoju inovativnih terapijskih sustava željenog profila oslobađanja uklopljenog lijeka. Česti problemi vezani uz oblikovanje lijekova postupcima sušenja su previsok sadržaj vlage zaostale nakon proizvodnog procesa te nakupljanje vlage prilikom...
Utjecaj ciklodekstrina na antioksidacijsku učinkovitost ekstrakta komine masline
Utjecaj ciklodekstrina na antioksidacijsku učinkovitost ekstrakta komine masline
Markonija Spaić
Nakon proizvodnje maslinovog ulja zaostaje velika količina komine čije direktno odlaganje u okoliš predstavlja veliki ekološki problem. Ponovno iskorištavanje komine masline za izolaciju bioaktivnih komponenata i naknadno za proizvodnju energije izvrsna je mogućnost za održivo zbrinjavanje otpada kojom se ostvaruje i ekološka i ekonomska korist. Naime, polifenoli komine posjeduju dokazano protuupalno i antikancerogeno djelovanje te je stoga komina izvrsna sirovina za izolaciju...
Utjecaj ciklodekstrina na bioraspoloživost hidroksitirosola, tirosola i oleuropeina iz ekstrakta komine masline
Utjecaj ciklodekstrina na bioraspoloživost hidroksitirosola, tirosola i oleuropeina iz ekstrakta komine masline
Martina Horvat
Komina masline je ostatak koji u velikim količinama ostaje nakon proizvodnje maslinovog ulja. Obiluje polifenolima koji pokazuju antioksidativna svojstva. Cilj ovog rada bio je istražiti stabilnost i bioraspoloživost specifičnih biološki aktivnih spojeva komine tijekom in vitro simulacije gastrične i intestinalne probave. Uzorci obuhvaćeni istraživanjem uključuju čisti (nativni) estrakt komine te ekstrakte poboljšanih tehnoloških (organoleptičkih) svojstava pripremljenih...
Utjecaj ciklodekstrina na fizikalna svojstva i stabilnost ekstrakata komine masline
Utjecaj ciklodekstrina na fizikalna svojstva i stabilnost ekstrakata komine masline
Ines Bučela
Pri proizvodnji maslinovog ulja nastaju velike količine dva nusprodukta: komina masline i otpadna voda. Oba su štetna za okoliš, a neki od polifenola koje nalazimo u komini masline (oleuropein, hidroksitirosol i tirosol) imaju dokazana antioksidacijska, protuupalna te druga pozitivna svojstva. Prepoznata je mogućnost iskorištavanja komine masline u svrhu formulacije stabilnog, tehnološki prihvatljivog ekstrakta polifenola masline te dobivanje proizvoda dodane vrijednosti uz...
Utjecaj dsRNA i cisplatine na povećanje osjetljivosti stanica tumora grkljana čovjeka na zračenje
Utjecaj dsRNA i cisplatine na povećanje osjetljivosti stanica tumora grkljana čovjeka na zračenje
Antonio Kobeščak
Karcinomi pločastog epitela glave i vrata predstavljaju šesti najčešći tumor u svijetu, a preživljenje bolesnika i ishodi terapije nisu zadovoljavajući. U nedavnim su istraživanjima na stanicama ovih te mnogih drugih tumora nađeni Tolllike receptori (TLR). TLR omogućuju domaćinu prepoznavanje niza molekularnih sljedova podrijetlom od patogena (PAMP) pri čemu aktiviraju prirođeni i stečeni imunosni odgovor. TLR3 je unutarstanični receptorski protein koji veže dvolančanu RNA...
Utjecaj ekološkog načina proizvodnje na antioksidacijsku aktivnost i organoleptička svojstva vina
Utjecaj ekološkog načina proizvodnje na antioksidacijsku aktivnost i organoleptička svojstva vina
Jelena Knapić
Polifenoli prisutni u vinu, kojima su osobito bogate crne sorte vina, puno su istraživani zbog svojih brojnih bioloških učinaka. Na udio polifenola u vinu primarno utječu sorta, klimatski uvjeti i lokalitet, dok je važnost utjecaja načina proizvodnje još uvijek upitna. U okviru ovog istraživanja pokušao se utvrditi utjecaj načina proizvodnje vina (ekološki ili konvencionalni) na udio polifenola i antioksidativnu aktivnost vina te neka organoleptička svojstva. Analizirani su...
Utjecaj ekstrakcijskog otapala na određivanje odabranih kortikosteroida u prirodnim dermatološkim proizvodima
Utjecaj ekstrakcijskog otapala na određivanje odabranih kortikosteroida u prirodnim dermatološkim proizvodima
Martina Matičević
Danas se sve više koriste prirodni proizvodi kao alternativa tradicionalno korištenim medicinskim preparatima uz pogrešnu pretpostavku da zato što su prirodni su i sigurni. Mnogi takozvani prirodni proizvodi mogu biti krivotvorine u koje su dodane aktivne farmaceutske supstance. Cilj našeg istraživanja je pronaći najprikladnije ekstrakcijsko otapalo koje daje najbolji analitički prinos za dodane sintetske koritkosteroide u topičke pripravke prije određivanja sadržaja...
Utjecaj ekstrakta dima cigareta na koncentraciju ATP-a u THP-1 i NCI-H292 staničnim linijama
Utjecaj ekstrakta dima cigareta na koncentraciju ATP-a u THP-1 i NCI-H292 staničnim linijama
Mihael Selar
Kronična izloženost dimu cigareta oštećuje epitel dišnih putova, što dovodi do aktivacije signalnih kaskada koje potiču otpuštanje upalnih citokina, proteolitičkih enzima i reaktivnih kisikovih spojeva koji uzrokuju dodatna oštećenja. Adenozin-trifosfat (ATP) u stanici je snižen kod nekroznog umiranja stanica, dok se ATP izlučen iz stanica smatra molekularnim obrascem oštećenja i potiče upalne odgovore u stanicama. Cilj istraživanja bio je ispitati utječe li dim cigareta na...
Utjecaj ekstrakta komine masline na aktivnost alfa amilaze
Utjecaj ekstrakta komine masline na aktivnost alfa amilaze
Mateja Košutić
Dijabetes mellitus je metabolički poremećaj kompleksne etiologije okarakteriziran stanjem kronične hiperglikemije s poremećajem metabolizma ugljikohidrata, masti i proteina, što je rezultat nedostatka izlučivanja inzulina i/ili djelovanja inzulina na razini stanice. Jedan od načina regulacije postprandijalne glikemije je usporavanje razgradnje i apsorpcije ugljikohidrata unesenih prehranom, djelovanjem na enzim α-amilazu. Taj način liječenja trenutno je moguć akarbozom koja je...
Utjecaj enkapsulacije ciklodekstrinima na udio polifenola u ekstraktu komine masline
Utjecaj enkapsulacije ciklodekstrinima na udio polifenola u ekstraktu komine masline
Petra Koščica
Plod masline (Olea europaea L.) je izvor prirodnih bioaktivnih spojeva fenolnog tipa međutim ekstrakcijom ulja samo 2% polifenola iz ploda prelazi u uljnu fazu, dok najveći dio (98%) zaostaje u komini. Obzirom na širok spektar njihovih bioloških učinaka i sve veću primjenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, raste potreba za razvojem učinkovitih postupaka njihove ekstrakcije iz širokodostupne komine masline te formulacijom stabilnih i kvalitetnih suhih ekstrakata. Cilj ovog...
Utjecaj funkcije bubrega na serumske koncentracije levetiracetama
Utjecaj funkcije bubrega na serumske koncentracije levetiracetama
Tea Čurak
Terapijsko praćenje koncentracija levetiracetama, pomoćnog lijeka primarno namijenjenog tretiranju parcijalnih epileptičkih napadaja, linearne farmakokinetike, niske varijabilnosti i vjerojatnosti stupanja u interakcije s drugim lijekovima, na prvu se doima nepotrebnim. Međutim, provedene studije dokazale su životnu dob, induktivnu komedikaciju, bilo antikonvulzivnog tipa ili u drugim komorbiditetima, te bubrežna oštećenja kao izvore varijabilnosti farmakološkog profila. Stoga...
Utjecaj gama zračenja na sastav mikobiote slikarskog platna
Utjecaj gama zračenja na sastav mikobiote slikarskog platna
Marijana Ivin
U ovom radu proučavan je utjecaj gama zračenja naspram plijesni, ubikvitarnih mikroorganizama te jednih od najčešćih kolonizatora i uzroka propadanja predmeta kulturne baštine. Prevencija kao i sprječavanje daljne degradacije ovih predmeta, s visokim stupnjem učinkovitosti i sigurnosti, može se provesti korištenjem gama zračenja. Uzorci platna korišteni u istraživanju podijeljeni u dvije skupine (uzorci ne podvrgnuti vlažnoj inkubaciji i uzorci podvrgnuti vlažnoj inkubaciji...

Pages