Pages

Usporedba obilježavanja N-glikana 2-aminobenzamidom i prokainamidom u analizi tekućinskom kromatografijom ultravisoke djelotvornosti temeljenoj na hidrofilnim interakcijama
Usporedba obilježavanja N-glikana 2-aminobenzamidom i prokainamidom u analizi tekućinskom kromatografijom ultravisoke djelotvornosti temeljenoj na hidrofilnim interakcijama
Isabella Zolić
Ovaj se rad bavi validacijom HILIC-UPLC metode u svrhu analize N-glikana. Glikozilacija je modifikacija proteina od esencijalne važnosti za njihovu strukturu i funkciju. Zahvaljujući ovom saznanju te shvaćanjem da glikozilacija ima veoma važnu ulogu u fiziologiji i patofiziologiji, analiza glikana se sve više uključuje u biološka istraživanja, kliničke analize te u farmaceutskoj proizvodnji. Brojne analitičke metode su se razvile u svrhu ispitivanja glikana. Jedna od metoda jest...
Usporedba razine serumskog prostata specifičnog antigena (PSA) i patohistološkog nalaza u bioptatima prostate
Usporedba razine serumskog prostata specifičnog antigena (PSA) i patohistološkog nalaza u bioptatima prostate
Mateja Imamović
Ovim su radom analizirani podaci pacijenata kojima su u razdoblju od siječnja do prosinca 2016. u KBC Zagreb učinjene transrektalne biopsije prostate. U analizu su uključeni osnovni klinički i laboratorijski podaci. U analiziranom razdoblju učinjeno je 356 biopsija prostate, od kojih 348 standardnih sa uzetih 12 uzoraka te 8 proširenih biopsija s 18 uzoraka. U 255 ispitanika radilo se prvoj, a u 101 o ponovljenoj biopsiji. Pacijenti su bili starosti od 48 do 88 godina (medijan 67...
Usporedba rezultata sadržaja cinka u urinu s dvije analitičke metode
Usporedba rezultata sadržaja cinka u urinu s dvije analitičke metode
Marko Kozlović
Cink je jedan od esencijalnih mikroelemenata vrlo važan za razvoj ljudskog organizma te kao dio mnogih enzima sudjeluje u rastu i razvoju stanica. Na razini organizma je ključan u procesima normalne funkcije imunološkog sustava te male promjene količine mogu dovesti do većeg broja fizioloških poremećaja. Stoga je nužno imati metodu koja omogućava brzo, točno i reproducibilno mjerenje njegove količine. U tu svrhu korištene su atomska apsorpcijska spektrometrija (AAS) kao već...
Usporedba sadržaja cinka u različitim uzorcima inzulina plamenom atomskom apsorpcijskom spektroskopijom
Usporedba sadržaja cinka u različitim uzorcima inzulina plamenom atomskom apsorpcijskom spektroskopijom
Tea Širac
Cink ima važnu ulogu u svim fazama metabolizma inzulina, od proizvodnje preko lučenja i iskorištavanja do skladištenja. Interakcija cinka i inzulina može dovesti do konformacijskih promjena i pojačati afinitet vezanja za receptore. Cink ima inzulinomimetičku aktivnost koja je najvjerojatnije posljedica inhibicije proteinskih tirozin fosfataza. On je i kofaktor enzima ključnih za metabolizam glukoze. Cilj ovog rada bio je validirati metodu određivanja cinka u inzulinu AAS-om i...
Usporedba ustrajnosti bolesnika sa šećernom bolesti pomoću dviju različitih skala
Usporedba ustrajnosti bolesnika sa šećernom bolesti pomoću dviju različitih skala
Mirela Ganza
Cilj istraživanja: Utvrđivanje ustrajnosti prema farmakoterapiji kod kroničnih bolesnika sa šećernom bolesti te utvrđivanje možebitne razlike u ustrajnosti bolesnika s dijabetesom tip I koji primaju parenteralnu terapiju i dijabetesom tip II koji primaju oralnu terapiju i možebitno postojanje razlike u ustrajnosti mjereno dvama različitim skalama za mjerenje ustrajnosti (Čulig skala i Morisky-Green skala). Krajnji cilj je davanje preporuka bolesnicima i ljekarnicima u svrhu...
Usporedba učinka fizičkih smjesa i lecitinsko-kitozanskih nanočestica s uklopljenim melatoninom na cijeljenje rane in vitro
Usporedba učinka fizičkih smjesa i lecitinsko-kitozanskih nanočestica s uklopljenim melatoninom na cijeljenje rane in vitro
Marija Matičević
Cijeljenje rane je kompleksan proces koji uključuje integrirani odgovor različitih vrsta stanica i faktora rasta kako bi se postigla brza obnova strukture kože i njene funkcije. Cijeljenju rane pridonose funkcionalne obloge za rane koje osiguravaju optimalnu vlažnost, toplinu, pH, mogućnost izmjene plinova, te prevenciju/suzbijanje infekcije rane. Istražuje se i primjena (bio)polimera koji kroz utjecaj na migraciju i proliferaciju stanica kože, antimikrobni učinak ili hemostatsko...
Usporedba zadovoljstva pacijenata na varfarinu i novim oralnim antikoagulansima
Usporedba zadovoljstva pacijenata na varfarinu i novim oralnim antikoagulansima
Antonija Bošnjaković
Iako je dugo vremena varfarin bio najkorišteniji oralni antikoagulans, unazad nekoliko godina umjesto njega sve više se koriste NOAK-i (novi oralni antikoagulansi - dabigatran, apiksaban rivaroksaban). Analiza zadovoljstva bolesnika njihovom terapijom važna je za procjenu utjecaja zadovoljstva na kvalitetu života. U tu svrhu koriste se validirani upitnici, a jedan od takvih je DASS upitnik. Do sada je u Hrvatskoj ispitivanje zadovoljstva antikoagulansima pomoću DASS-a provedeno samo za...
Uspostavljanje protokola za analizu glikozilacije male količine imunoglobulina G iz početnog uzorka velikog volumena
Uspostavljanje protokola za analizu glikozilacije male količine imunoglobulina G iz početnog uzorka velikog volumena
Angela Milanović
Glikozilacija je ključna posttranslacijska modifikacija čiji je utjecaj na funkciju proteina vjerojatno najbolje pokazan na primjeru imunoglobulina G (IgG). Budući je najzastupnije antitijelo u serumu i time lako dostupan, glikozilacija IgG-a vrlo je dobro opisana, kao i promjene u zastupljenosti pojedinih N-glikana IgG-a u raznim stanjima i bolestima, zbog čega IgG predstavlja odličan model glikoproteina. U svrhu daljnjeg rasvjetljavanja glikozilacije, razvijene su brojne metode...
Utjecaj agonista TLR receptora na vijabilnost NCI-H292 epitalnih stanica
Utjecaj agonista TLR receptora na vijabilnost NCI-H292 epitalnih stanica
Lucija Sladoljev
Kronična opstrukcijska plućna bolest karakterizirana je pojačanom kroničnom upalom dišnih putova i pluća izazvanom stranim česticama i plinovima koja dovodi do stvaranja ispljuvka i razaranja plućnog parenhima. TLR receptori uključeni su u regulaciju urođenog i stečenog imuniteta te imaju ključnu ulogu u održavanju homeostaze pluća. Važni su u obrani od patogena, ali ne dozvoljavaju razvijanje pretjeranog upalnog odgovora koji bi mogao dovesti do oštećenja plućnog tkiva....
Utjecaj agonista TLR receptora na vijabilnost THP-1 humanih monocitnih stanica
Utjecaj agonista TLR receptora na vijabilnost THP-1 humanih monocitnih stanica
Tina Smoljanović
Kronična opstrukcijska plućna bolest karakterizirana je pojačanom kroničnom upalom dišnih putova i pluća izazvanom stranim česticama i plinovima koja dovodi do stvaranja ispljuvka i razaranja plućnog parenhima. TLR receptori uključeni su u regulaciju urođenog i stečenog imuniteta te imaju ključnu ulogu u održavanju homeostaze pluća. Važni su u obrani od patogena, ali ne dozvoljavaju razvijanje pretjeranog upalnog odgovora koji bi mogao dovesti do oštećenja plućnog tkiva....
Utjecaj antibiotske rezistencije Helicobacter pylori na postojeće eradikacijske metode
Utjecaj antibiotske rezistencije Helicobacter pylori na postojeće eradikacijske metode
Sara Nikić
Procjenjuje se da je s H. pylori inficirano oko 50% odrasle populacije u razvijenim zemljama i 80-90% u zemljama u razvoju. Zbog ograničenog uspjeha eradikacijske terapije i porasta rezistentnih sojeva H. pylori na antibiotske komponente dosadašnjih terapijskih protokola, traže se novi pristupi u liječenju i novi djelotvorniji lijekovi. Prevalencija H. pylori rezistencije na eradikacijske postupke različita je u različitim dijelovima svijeta. Najveći problem predstavlja rezistencija...
Utjecaj antikoagulansa korištenog prilikom uzimanja uzoraka krvi na kromatografsku analizu N-glikana plazmatskih proteina
Utjecaj antikoagulansa korištenog prilikom uzimanja uzoraka krvi na kromatografsku analizu N-glikana plazmatskih proteina
Matea Ćurčić
Glikozilacija je najčešća i najvarijabilnija proteinska modifikacija koja ima važnu ulogu u usklađivanju različitih funkcija viših organizama. Glikani osim strukturne imaju i regulatornu ulogu te moduliraju mnoge biološke procese. Upravo zbog velike složenosti i strukturne raznolikosti glikani predstavljaju novu metu znanstvenih istraživanja koja kao uzorak često koriste humanu plazmu. Budući da je u takvim istraživanjima često teško kontrolirati predanalitičke postupke, cilj...

Pages