diplomski rad
Uspješnost bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 u sniženju razina glukoze u plazmi i glikiranog hemoglobina šest mjeseci nakon Dnevne bolnice

Iva Vlak (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Centar za primijenjenu farmaciju