diplomski rad
Verifikacija metoda za određivanje koncentracije novih oralnih antikoagulansa: dabigatrana, rivaroksabana i apiksabana

Ana-Katarina Kralj (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju