diplomski rad
Retrospektivna analiza liječenja bolesnika s kroničnim C hepatitisom pegiliranim interferonom i ribavirinom u tercijarnoj zdravstvenoj ustanovi

Ava Marušić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet