završni specijalistički
Farmakoterapijske mogućnosti u liječenju bolesnika s multiplom sklerozom

Andrea Martinović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet