disertacija
Julije Domac - život i djelo

Suzana Inić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za analitičku kemiju