disertacija
Utjecaj sirovinskoga sastava na glikemijski indeks keksa kao funkcionalne namirnice

Lovorka Vujić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za kemiju prehrane