Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
Simultano određivanje željeza i bakra u serumu djece FAAS-om

Luterotti, Svjetlana; Vukman Kordić, Tončica; Dodig, Slavica (2011)