Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
Simultano određivanje željeza i bakra u serumu djece FAAS-om

Luterotti, Svjetlana; Vukman Kordić, Tončica; Dodig, Slavica (2011)
Podaci o radu
Jezik rada engleski
Naslov (hrvatski)Simultano određivanje željeza i bakra u serumu djece FAAS-om
Naslov (engleski)Simultaneous determination of iron and copper in children's sera by FAAS
AutorLuterotti, Svjetlana
Vukman Kordić, Tončica
Dodig, Slavica
Sažetak rada (hrvatski)
Predložena je nova jednostavna metoda plamene atomsko-apsorpcijske spektrometrije (FAAS), za simultano određivanje željeza i bakra u serumu djece. Ona se temelji na predobradbi uzorka u jednom koraku (deproteinizacija s 3 mol L–3 HCl u odnosu 1:1) i kalibraciji u jednom koraku sa standardom pripravljenim u 1.5 mol L–3 HCl. Tijekom optimizacije metode primijenjen je multifaktorski dizajnirani eksperiment. Preporučena metoda osigurava ispravnost, osjetljivost i preciznost usporedljivu onima referentnih metoda. Novi je pristup jednostavan i brz; on štedi i vrijeme i reagense i uzorke, pri čemu je potonje posebno važno u dječjoj dijagnostici.
Sažetak rada (engleski)
A new and simple flame atomic-absorption spectrometric (FAAS) method is proposed for simultaneous determination of iron and copper in children's sera. It is based on single-step sample pretreatment (deproteinization with 3 mol L–1 HCl, ratio 1:1) and single-step calibration using 1.5 mol L–1 HCl standard. During method’s optimization a short multifactorial design experiment was used. The proposed method assures accuracy, sensitivity and precision comparable to that of the reference methods. The new approach is simple and time-, labour- and serum-saving, the latter being especially important in pediatric diagnostics.
Ključne riječi (hrvatski)željezo bakar dječji serum FAAS određivanje u jednom koraku
Ključne riječi (engleski)iron copper children´s serum single-step determination FAAS
Vrsta radaznanstveni rad - prethodno/kratko priopćenje
Status objave radaobjavljen
Vrsta recenzijerecenziran
Naslov časopisaActa Pharmaceutica
Brojčani podaci2011, Vol. 61, br. 1, str. 93-102
ISSN1330-0075
e-ISSN1846-9558
Datumdatum objave publikacije: 01.03.2011.
Oznaka DOI10.2478/v10007-011-0008-4
URL radahttp://hrcak.srce.hr/63379
Znanstveno područjeBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Farmacija
Farmacija
UstanovaSveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:163:351535