Stručni rad - Pregledni rad
Ljekovite biljne vrste u stomatologiji

Maleš, Željan; Cerjak-Johman, Kristina; Johman, Krešimir; Žunić, Katarina; Vuković, Maja (2016)