diplomski rad
Utjecaj različitih koncentracija glukoze na aktivnost piruvat kinaze u HepG2 stanicama

Dora Vuljanić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju