disertacija
Antinociceptivno djelovanje botulinum toksina tipa A

Lidija Bach-Rojecky (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za farmakologiju