diplomski rad
Kvalitativna i kvantitativna analiza polifenola vrste Laurus nobilis L. (Lauraceae) s područja sjevernog i srednjeg Jadrana

Sanela Palić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za analitiku i kontrolu lijekova