diplomski rad
Određivanje količine ukupnih polifenola, netaninskih polifenola i trjeslovina u pet vrsta roda Teucrium L.

Zoran Tatalović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za farmaceutsku botaniku