Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Istraživanje flavonoida, fenolnih kiselina i aminokiselina gole kilavice - Herniaria glabra L.

Maleš, Željan; Crkvenčić, Maja; Hazler Pilepić, Kroata; Herenda, Frane (2013)