Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Botanička i fitokemijska karakterizacija korijena primorskog omana (Inulae crithmoides radix)

Zovko, Marijana; Kalođera, Zdenka; Vladimir-Knežević, Sanda; Maleš, Željan (2007)