diplomski rad
Fitokemijska karakterizacija vrsta roda Globularia L. koje rastu na području Republike Hrvatske

Karolina Musić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za farmaceutsku botaniku