Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Kvalitativna i kvantitativna analiza flavonoida primorskog omana - Limbarda crithmoides (L.) Dumort.

Maleš, Željan; Plazibat, Miško; Greiner, Marko (2004)