Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Određivanje aflatoksina, okratoksina A, fumonizina i zearalenona u žitaricama i krmivu primjenom kompetetivnoga direktnog imunoenzimatskog testa (CD-ELISA) i tankoslojne kromatografije (TLC)

Šegvić Klarić, Maja; Cvetnić, Zdenka; Pepeljnjak, Stjepan; Kosalec, Ivan (2009)