disertacija
Fitokemijski sastav i biološki učinci biljnih antidijabetika hrvatske etnomedicine

Kristina Bljajić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet