diplomski rad
Kvalitativna i kvantitativna analiza polifenola i trjeslovina vrste Laurus nobilis L. (Laureaceae) s područja Dalmacije

Anamarija Rogulj (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za analitiku i kontrolu lijekova