Paginacija

Jadrijević-Mladar Takač, Milena, Vikić Topić, Dražen, Govorčinović, Tihana
FT-IR i NMR spektroskopska istraživanja derivata salicilne kiselina. I. Gentizinamid- metabolit salicilamida
Jadrijević-Mladar Takač, Milena, Vikić Topić, Dražen
FT-IR i NMR spektroskopska istraživanja derivata salicilne kiseline. II. Usporedba 2-hidroksi- i 2,4- i 2,5-dihidroksi derivata
Senjković, Romana, Rafajac, Vinko
Farmaceutski pristup preparatima za čišćenje i njegu zubi (usta)
Maysinger, Dušica, Blažević, Nikola
Farmaceutsko-kemijsko oblikovanje biološki aktivnih supstancija
Grdinić, Vladimir
Farmacijski postimpresionizam: izvor moderne farmacije
Kuštrak, Danica, Maleš, Željan, Sever, Anita
Farmakobotaničko istraživanje Ginkgo folium
Akačić, Branka
Farmakognoški noviteti općeg dijela nove jugoslavenske farmakopeje
Vučić, Marin, Bach-Rojecky, Lidija
Farmakološka svojstva odabranih blokatora beta-adrenoreceptora
Jablan, Jasna, Kordovan, Jura, Jug, Mario, Mucalo, Iva
Farmakoterapija nesanice
Cvek, Josipa, Mirošević Skvrce, Nikica, Vučić, Katarina, Andrić, Adriana, Ortner Hadžiabdić, Maja
Farmakoterapija šećerne bolesti tipa 2
Perčić, Eva, Peršec, Jasminka, Domijan, Ana-Marija, Turčić, Petra
Farmakoterapijske specifičnosti najčešćih anestetika u osoba starije životne dobi
Ursić, S.
Ferrocenylalkyl carbocations. II. Contribution to the problem of the structure of ferrocenylmethyl carhocation

Paginacija