Popović, Anđela: Utjecaj procesnih parametara visokotlačne homogenizacije i mikrofluidizacije na svojstva i stabilnost nanoemulzija

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja