Paginacija

Tučkar, Dubravka, Vrsalović, Mirjana, Kuštrak, Danica
Analiza pripravaka sikavice tankoslojnom kromatografijom (Silybum marianum (L.) Gaertn.)
Stanić, Gordana, Blažević, Nikola, Bošnjak, Ivanka, Ostojić, Zvonimir
Analiza sadržaja i sastava eteričnog ulja u uzorcima kamilice uzgojene u Slavoniji
Kanižaj, Lucija, Mirošević Skvrce, Nikica, Ortner Hadžiabdić, Maja, Margan Koletić, Željana, Tomić, Siniša
Analiza sigurnosnog profila TNF-a inhibitora na temelju zaprimljenih prijava sumnji na nuspojave u 2018. i 2019. godini
Grdinić, Vladimir, Luterotti, Svjetlana
Analytical profile of the methods in reactive polymeric solid phase
Stanić, Gordana, Blažeković, Biljana, Vladimir-Knežević, Sanda
Anatomska i fitokemijska karakterizacija vrsta Satureja montana L. subsp. montana i Satureja subspicata Bartl. ex Vis. subsp. liburnica
Rusak, Gordana, Pleše, Nada, Kuštrak, Danica
Anatomska istraživanja endemičnih vrsta Centaurea rupestris L. i C. fritschii Hayek (Asteraceae)
Zorc, Branka, Šoronda, Sanja
Antagonisti nikotinskih receptora
Mamić, Jelena, Zorc, Branka, Perković, Ivana
Antagonisti receptora za androgene i aldosteron
Mamić, Jelena, Zorc, Branka, Perković, Ivana
Antagonisti receptora za estrogene
Mamić, Jelena, Zorc, Branka, Perković, Ivana
Antagonisti receptora za gestagene
Dodig, Slavica, Richter, Darko, Cepelak, Ivana, Benko, Bojan
Anti-IgE terapija astme i alergijskog rinitisa omalizumabom
Hršan, Nikolina, Barbarić, Monika
Antibakterijski učinak tvari prirodnog podrijetla u kombinaciji s antibioticima

Paginacija