disertacija
Priprava čvrstih disperzija za kontrolirano oslobađanje lijeka metodom sušenja raspršivanjem

Marjana Dürrigl (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet