Pages

Povezanost polimorfizma Asn680/Ser680 receptora za FSH i odgovora na kontroliranu stimulaciju jajnika kod žena u postupku izvantjelesne oplodnje
Povezanost polimorfizma Asn680/Ser680 receptora za FSH i odgovora na kontroliranu stimulaciju jajnika kod žena u postupku izvantjelesne oplodnje
Renato Bauman
Uspješnost postupka izvantjelesne oplodnje (IVF) uvelike ovisi o odgovoru jajnika na kontroliranu stimulaciju čija se adekvatnost povezuje s prisutnošću polimorfizma 2039G>A u genu za receptor folikul stimulirajućeg hormona (FSHR) kao i bazalnom koncentracijom FSH, luteinizirajućeg hormona (LH), estradioala (E2), hormona koji stimulira tireoideu (TSH) i prolaktina. Polimorfizam jedne baze (SNP) rezultira zamjenom asparagina serinom na položaju 680 u FSHR (Asn680/Ser680). Kako bi...
Povezanost prokoagulacijskih i fibrinolitičkih čimbenika s ukupnim trombinskim potencijalom i fenotipskim izražajem u bolesnika s hemofilijom A
Povezanost prokoagulacijskih i fibrinolitičkih čimbenika s ukupnim trombinskim potencijalom i fenotipskim izražajem u bolesnika s hemofilijom A
Marija Miloš
Hemofilija A je rijetki nasljedni poremećaj zgrušavanja krvi koji nastaje zbog manjka FVIII u cirkulaciji i dijeli se na teški, srednje teški i blagi oblik. Kod teškog oblika bolesti javljaju se spontana krvarenja, koja su kod blažih oblika rijetka. Literaturni podaci ukazuju na heterogenost kliničkog izražaja hemofilije A. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi mogući utjecaj drugih prokoagulacijskih i fibrinolitičkih čimbenika, osim FVIII, na endogeni trombinski potencijal i na...
Priprava čvrstih disperzija za kontrolirano oslobađanje lijeka metodom sušenja raspršivanjem
Priprava čvrstih disperzija za kontrolirano oslobađanje lijeka metodom sušenja raspršivanjem
Marjana Dürrigl
Za potrebe rada pripravljene su i karakterizirane poli(met)akrilne mikročestice s uklopljenim mupirocin kalcijem primjenom tehnike sušenja raspršivanjem. Istraženi su utjecaji omjera lijeka i polimera (5 : 1, 2 : 1, 1 : 1, 1 : 2, 1 : 5, m/m), ulazne temperature (70 – 110 °C), koncentracije otopine za raspršivanje (1%-5%, m/m), otapala za pripravu otopine za raspršivanje te fizičkih oblika polimera na učinkovitost uklapanja lijeka u mikročestice, iskorištenje procesa, brzinu...
Razvoj i evaluacija stručno-znanstvenih kompetencija u pružanju ljekarničke skrbi
Razvoj i evaluacija stručno-znanstvenih kompetencija u pružanju ljekarničke skrbi
Arijana Meštrović
U ovom je istraživanju General Level Framework (GLF) poslužio kao edukacijska intervencija da bi se razvile stručno-znanstvene kompetencije ljekarnika i unaprijedila ljekarnička skrb u hrvatskim ljekarnama. Uvedene su nove standardne operativne procedure, kao i obvezno dokumentiranje doprinosa ljekarničkoj skrbi u portfolio magistra farmacije. Istraživanje je obuhvatilo 100 ljekarnika zaposlenih u 55 Farmacia ljekarni. Izvršena je inicijalna evaluacija kompetencija, te konačna nakon...
Razvoj in vitro metode za ispitivanje oslobađanja djelatne tvari iz polimernih mikročestica za topičku primjenu
Razvoj in vitro metode za ispitivanje oslobađanja djelatne tvari iz polimernih mikročestica za topičku primjenu
Maja Lusina Kregar
Trenutno ne postoje farmakopejske ili standardne metode i aparature za ispitivanje oslobađanja djelatne tvari iz topikalnih mikročestica. Cilj ovog rada bio je razviti i validirati diskriminatornu in vitro metodu za ispitivanje oslobađanja djelatne tvari iz topikalnih mikročestica, uz korištenje imerzijske ćelije. Za potrebe rada pripremljene su i karakterizirane kitozanske i metakrilatne mikročestice s mupirocinom. Za izradu mikročestica korištena je tehnika sušenja...
Salivarni biljezi stresa u populaciji maturanata
Salivarni biljezi stresa u populaciji maturanata
Daniela Šupe-Domić
U fiziološkom odgovoru na stres i kontroli stresnog odgovora uglavnom sudjeluju dvije komponente neuroendokrinog sustava, simpatičko-medularna (SAM) os, koja regulira prvi odgovor na stres i os hipotalamus-adenohipofiza-kora nadbubrežne žlijezde (HPAC), čija se aktivacija uočava 15 do 20 minuta nakon stresnog podražaja. Cilj ovog istraživanja bilo je ispitati bazalnu, fiziološku aktivnost SAM i HPAC osi te njihovu povezanost s nizom kovarijabli (spol, tip škole, turnus pohađanja...
Sinteza i svojstva protuupalnih konjugata makrolida i nesteroidnih protuupalnih lijekova
Sinteza i svojstva protuupalnih konjugata makrolida i nesteroidnih protuupalnih lijekova
Selvira Zulfikari
Nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID) imaju dugu kliničku primjenu u liječenju mnogih upalnih stanja kao što su različiti oblici artritisa. NSAID-i inhibiraju sintezu prostaglandina inhibirajući enzime ciklooksigenazu-1 (COX-1) i ciklooksigenazu-2 (COX-2). COX-1 je konstitutivno prisutan enzim odgovoran za regulaciju normalnih fizioloških procesa, dok je COX-2 enzim fakultativno prisutan u stanjima upale, uključen u patološkim procesima u organizmu. Međutim, ovi lijekovi pokazuju...
Sinteza, karakterizacija i biološko djelovanje karbamidnih, semikarbazidnih, karbazidnih i esterskih derivata aminokiselina i nesteroidnih protuupalnih lijekova
Sinteza, karakterizacija i biološko djelovanje karbamidnih, semikarbazidnih, karbazidnih i esterskih derivata aminokiselina i nesteroidnih protuupalnih lijekova
Ivana Perković
U okviru ovog doktorskog rada, koji je nastavak istraživanja o mogućnostima korištenja benzotriazola u sintetskoj kemiji na Zavodu za Farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu, sintetizirano je nekoliko serija spojeva. Polazni spoj u sintezi svih prekursora bio je klorid 1- benzotriazolkarboksilne kiseline (BtcCl) koji daje vrlo reaktivne derivate. BtcCl vrlo lako reagira s nukleofilima dajući cijeli niz reaktivnih spojeva iz kojih je do sada pripravljen velik...
Sinteza, karakterizacija i biološko djelovanje semikarbazida, urea i ureidoamida primakina
Sinteza, karakterizacija i biološko djelovanje semikarbazida, urea i ureidoamida primakina
Kristina Pavić
U okviru ovog doktorskog rada, koji predstavlja nastavak istraživanja o mogućnostima derivatizacije antimalarijskog lijeka primakina (PQ) u Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sintetizirane su bis-uree PQ 11 te uree i semikarbazoni 12 s velikim arilnim i hidroksialkilnim supstituentima, konjugati PQ i derivata cimetne kiseline (DCK) amidnog 15 i acilsemikarbazidnog tipa 16 te ureidoamidi PQ 20. Većina derivata PQ pripremljena je...
Sistemski biljezi oksidacijskih i upalnih promjena u kroničnoj opstrukcijskoj plućnoj bolesti
Sistemski biljezi oksidacijskih i upalnih promjena u kroničnoj opstrukcijskoj plućnoj bolesti
Lara Milevoj Kopčinović
Kronična opstrukcijska plućna bolest (KOPB) je složeni poremećaj koji zahvaća pluća, ali i sistemski odjeljak. Naše se istraživanje temeljilo na hipotezi da je u bolesnika s KOPB-om prisutna sistemska upala i sistemski oksidacijski stres. Sukladno tome, cilj ovog istraživanja bio je istražiti sistemske pokazatelje oksidacijskih i upalnih promjena u bolesnika sa stabilnim KOPB-om te ispitati povezanost sistemskih antioksidansa s poremećajem funkcije pluća i biljezima...
Središnji neurotransmitori i mehanizam antinociceptivnog djelovanja botulinum toksina tipa A
Središnji neurotransmitori i mehanizam antinociceptivnog djelovanja botulinum toksina tipa A
Višnja Drinovac Vlah
Novi dokazi ukazuju da je antinociceptivno djelovanje botulinum toksina tipa A (BT-A) središnjeg porijekla. U ovom doktorskom radu smo provjerili ovu pretpostavku u ranije nedovoljno istraženim oblicima boli, istraživali interakciju sa središnjim neurotransmitorima kao mogući mehanizam djelovanja te pokušali pobliže utvrditi mjesto djelovanja toksina u središnjem živčanom sustavu (SŽS). Ispitivanja su izvedena na mužjacima Wistar štakora. U upalnoj, neuropatskoj i bilateralnoj...
Uloga D-manoze u profilaksi akutne upale mokraćnog mjehura
Uloga D-manoze u profilaksi akutne upale mokraćnog mjehura
Bojana Kranjčec
Istraživana je uloga D-manoze kao antiadhezivne tvari u terapiji nekompliciranih upala mokraćnog mjehura žena koje nisu trudne. Ukupno je bilo uključeno 308 žena koje su sve u anamnezi imale rekurentne upale mokraćnog mjehura. Na početku ispitivanja imale su akutnu upalu mokraćnog mjehura za koju su dobile odgovarajuću antibiotsku terapiju. Nakon što je klinički i bakteriološki potvrđeno izlječenje, podijeljene s4 u tri skupine u kojoj je jedna skupina žena dobivala kao...

Pages