Pages

Molekularni mehanizmi patogeneze kronične opstrukcijske plućne bolesti
Molekularni mehanizmi patogeneze kronične opstrukcijske plućne bolesti
Anita Somborac Bačura
Kronična opstrukcijska plućna bolest (KOPB) najučestalija je kronična respiracijska bolest s progresivnim tijekom. Temeljni uzroci KOPB-a uključuju pušenje cigareta, čimbenike okoline te gensku predispoziciju. Dosadašnje spoznaje o razvoju upale, oksidacijskom stresu i neravnoteži proteaza i antiproteaza nisu dostatne za objašnjenje nastanka i progresije bolesti. Ovo istraživanje pokazalo je da ekstrakt dima cigareta u A549 alveolarnim epitelnim stanicama uzrokuje oksidacijska...
N-glikozilacija imunoglobulina G u upalnim bolestima crijeva
N-glikozilacija imunoglobulina G u upalnim bolestima crijeva
Mirna Šimurina
Uzrok upalne bolesti crijeva (eng. inflammatory bowel disease, IBD) nije još uvijek potpuno razjašnjen te je ponekad teško razlikovati najučestalije oblike, Crohnovu bolest (eng. Crohn’s disease, CD) i ulcerozni kolitis (eng. ulcerative colitis, UC). Glikozilacija imunoglobulina G (IgG) povezuje se s CD-om i UC-om. Fc-glikozilacija IgG-a (fragment koji kristalizira, eng. fragment crystallizable, Fc) utječe na njegove efektorske funkcije. Analizirane su promjene u Fc-glikozilaciji...
Nove kapilarno elektroforetske i kromatografske metode u analitici statina
Nove kapilarno elektroforetske i kromatografske metode u analitici statina
Miranda Sertić
Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrtnosti u svijetu, a jednim od glavnih rizičnih čimbenika za njihov razvoj smatra se hiperlipidemija. Postoji nekoliko skupina hipolipemika, a najvažniji su statini, jedni od najčešće propisivanih lijekova uopće. Oni djeluju kao reverzibilni kompetitivni inhibitori HMG-CoA reduktaze, enzima koji katalizira limitirajući korak u biosintezi kolesterola. Svi statini još uvijek nemaju službene farmakopejske monografije, pa postoji velika...
Novel electrochemical methods in analysis of selected drugs using carbon nanotubes-based sensors
Novel electrochemical methods in analysis of selected drugs using carbon nanotubes-based sensors
Mirela Sadiković
Due to strict requirements regarding quality control of pharmaceuticals and with the aim of obtaining maximal efficacy and safety of drug therapy for patients, there is a constant demand for developing new reliable analytical methods to determine drug concentrations in complex samples. Electroanalytical techniques, especially voltammetric, represent a powerful analytical tool. Electrochemical nanosensors have recently found extensive applications in pharmaceutical analysis. Therefore, the...
Oblikovanje i vrednovanje ciklodekstrinskih terapijskih sustava za oralnu primjenu zaleplona
Oblikovanje i vrednovanje ciklodekstrinskih terapijskih sustava za oralnu primjenu zaleplona
Jasna Jablan
Nesanica je jedan od najčešćih poremećaja spavanja koji zahvaća oko 30% odrasle populacije, a značajno je češći kod starije populacije i psihičkih bolesnika. Zahvaljujući svojim farmakološkim svojstvima, zaleplon je hipnotik izbora za kratkotrajno liječenje nesanice. Međutim, slaba topljivost i razgradnja u jetri ograničavaju mu oralnu bioraspoloživost na samo 30%. Stoga je cilj ovog rada pripremom inkluzijskih kompleksa s ciklodekstrinima poboljšati topljivost lijeka u...
Oksidacijski i antioksidacijski status i ekspresija sirtuina nakon ronjenja s komprimiranim zrakom
Oksidacijski i antioksidacijski status i ekspresija sirtuina nakon ronjenja s komprimiranim zrakom
Antonija Perović
Ronjenje s komprimiranim zrakom predstavlja poseban oblik oksidacijskog stresa izazvanog vježbanjem jer je poveano stvaranje reaktivnih kisikovih spojeva (ROS) posljedica ne samo zahtjevne fizike aktivnosti, ve i hiperoksije, koja nastaje uslijed disanja kisika pod povišenim tlakom. Smatra se da bi uinkovitost antioksidacijskih enzima mogla ovisiti o aktivnosti sirtuina (SIRT), molekula osjetljivih na poveanu produkciju ROS-a, koje imaju sposobnost poveati ekspresiju i aktivnost...
Polimorfizam gena za apolipoprotein A5 i jetrenu lipazu i biljezi oksidacijskog stresa i endotelne disfunkcije
Polimorfizam gena za apolipoprotein A5 i jetrenu lipazu i biljezi oksidacijskog stresa i endotelne disfunkcije
Sanja Kačkov
Kardiovaskularne bolesti su danas vodeći uzročnik pobola i smrti kako u razvijenim zemljama svijeta tako i u Hrvatskoj. Jedan od potencijalnih čimbenika rizika je postprandijalna hipertrigliceridemija. Novija istraživanja ukazuju da bi postprandijalna hipertrigliceridemija mogla biti povezana s oksidacijskim stresom, sistemskom upalom i endotelnom disfunkcijom. Ciljevi ovog istraživanja su bili ispitati: učinak kaloričnog obroka na biokemijske parametre, biljege upale, oksidacijskog...
Polimorfizmi gena dopaminskoga (COMT i DAT1) i serotoninskoga (MAOA i 5-HTT) sustava te dimenzije simptoma u bolesnika sa shizofrenijom
Polimorfizmi gena dopaminskoga (COMT i DAT1) i serotoninskoga (MAOA i 5-HTT) sustava te dimenzije simptoma u bolesnika sa shizofrenijom
Jelena Culej
Shizofrenija je teška psihička bolest koja zahvaća 1% opće populacije. Dijagnoza se postavlja prema kliničkoj slici i prisutnim simptomima. Premda sama biološka osnova nije razjašnjena, danas je najprihvaćenija dopaminska hipoteza prema kojoj dopamin ima centralnu ulogu u nastanku shizofrenije. Dopaminske puteve u mozgu velikim dijelom prati serotoninski put za koji je utvrđeno da ima inhibitorni učinak na dopaminski sustav. Djelovanje dopamina regulira dopaminski transporter i...
Polimorfizmi gena za trombocitne antigene i P-selektin u cerebrovaskularnim poremećajima dječje i odrasle dobi
Polimorfizmi gena za trombocitne antigene i P-selektin u cerebrovaskularnim poremećajima dječje i odrasle dobi
Marina Pavić
Cerebrovaskularni poremećaji (CVP) su značajan medicinski problem u djece i odraslih. Cilj istraživanja bio je ispitati razlike u učestalostima polimorfizama gena za HPA (-1, -2, -3, -5), PSEL (S290N, N562D, V599L, T715P), mutacija FV G1691A (FVL) i FII G20210A u bolesnika s CVP-om u odnosu na kontrolnu skupinu, te utvrditi njihovu povezanost s bolešću. Ukupno je ispitano 300 bolesnika s CVP-om (ishemijski moždani udar-iCVI, TIA) (djece-100, odraslih-200) i 200 ispitanika kontrolne...
Polimorfizmi u genima za koagulacijske čimbenike i enzime metabolizma homocisteina u djece s moždanim udarom
Polimorfizmi u genima za koagulacijske čimbenike i enzime metabolizma homocisteina u djece s moždanim udarom
Desiree Coen Herak
Moždani udar (MU) u djece heterogeni je poremećaj s višestrukom etiologijom, koja je još uvijek nepoznata u približno 30% slučajeva. Genetički čimbenici nisu do kraja karakterizirani, a raspodjela gena kandidata za nastanak MU različita je u pojedinim populacijama. U istraživanje je bilo uključeno 100 djece starosne dobi do 18 godina s potvrđenim MU i 100 zdrave djece podudarne po dobi i spolu djeci s MU. Napravljena je genotipizacija 14 polimorfizama u 12 gena kandidata koji...
Posttranskripcijsko utišavanje stresnih proteina pomoću siRNA nanoterapije
Posttranskripcijsko utišavanje stresnih proteina pomoću siRNA nanoterapije
Mirela Matokanović
Stresni proteini (HSP) pripadaju skupini unutarstaničnih proteina koji su eksprimirani konstitutivno i kao odgovor na fizikalni odnosno biološki stres. U staničnom odgovoru na stres HSP imaju ulogu stabiliziranja proteina i peptida čime promoviraju preživljenje stanice. Hsp27 i Hsp70 inhibitori su različitih čimbenika apoptoze, dok je glavna uloga Hsp90 osiguravanje aktivnost čimbenika uključenih u proliferaciju stanica. Sposobnost stresnih proteina da zaustave proces programirane...
Pouzdanost različitih jednadžbi procjene glomerularne filtracije u klasifikaciji stadija endemske nefropatije
Pouzdanost različitih jednadžbi procjene glomerularne filtracije u klasifikaciji stadija endemske nefropatije
Mirjana Fuček
Otkrivanje kronične bubrežne bolesti (KBB) u ranoj fazi može spriječiti ili usporiti napredovanje bolesti i smanjiti rizik komplikacija. Stadiji KBB se prema klasifikaciji National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF K/DOQI) određuju na temelju procjene brzine glomerularne filtracije (engl. Glomerular Filtration Rate, GFR) koja se izračunava pomoću prediktivnih jednadžbi baziranim na vrijednosti kreatinina u serumu i drugih varijabli kao što su dob,...

Pages